Category: Ngữ pháp tiếng anh

Keep it up là gì?

Trong Tiếng Anh, Keep là một động từ thông dụng, nếu đứng một mình …