Cách dùng In case

In case là một trong những cấu trúc phổ biến trong ngữ pháp Tiếng Anh, tuy nhiên ít có ai hiểu và nắm rõ được cấu trúc của In case và cách sử dụng của nó.

Vì thế trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua Cách dùng In case như thế nào cho phù hợp và đúng nhất nhé!

Cách dùng In case

Nghĩa của In case và cách dùng In case

In case có nghĩa là đề phòng, phòng khi, trong trường hợp… Nó mang ý nghĩa dự đoán cho sự việc hoặc hành động nào đó có khả năng sẽ xảy ra. Tức là mang tính chất cảnh báo, mang ý khuyến cáo cho người khác phải làm gì đó để đề phòng, ra lệnh cho ai đó làm gì hoặc nói về cách giải quyết.

Cấu trúc của In case

In case + S + V(nguyên thể)

Ex: In case it rains, bring a rain coat (Phòng khi trời mưa, hãy mang theo áo mưa).

Một số lưu ý trong Cách dùng In case

  • Không nên sử dụng “will” sau in case. Có thể dùng thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi muốn đề cập đến tương lai.
  • Trong trường hợp mà khả năng xảy ra điều phỏng đoán rất nhỏ, ta có thể sử dụng “just” sau in case (just in case).
  • Không dùng in case thay thế cho if. If nghĩa là “nếu”, được dùng khi muốn nói là sau khi một việc xảy ra rồi, mình mới làm gì đó. Còn ta làm trước việc gì đó thì dùng in case, còn ta làm sau việc đó thì dùng If đi với nó.

Cách dùng In case

Phân biệt cấu trúc In case tránh nhầm lẫn

Trong Tiếng Anh, tuy Cách dùng In case rất riêng biệt thế nhưng nếu bạn không nắm rõ, có thể rất dễ nhầm lẫn cấu trúc này với một số cấu trúc khác như:

IN CASE VÀ IN CASE OF IN CASE VÀ IF
  • In case + clause (= Because it may/might happen)

Ex: In case I forget, please remind me of my promise (Phòng khi tôi quên, hãy nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé)

  • In case of + N (= if there is/there are)

Ex: In case of emergency, you should call 113 (Trong trường hợp khẩn cấp, bạn nên gọi cho 113)

 

 

Is case cũng có thể được dịch là “nếu” giống như if. Tuy nhiên, In case được sử dụng khi muốn nói rằng trước khi một điều gì đó xảy ra, nên làm gì.

Còn if dùng khi muốn nói sau khi sự việc xảy ra rồi thì mình nên làm gì.

In case dùng để nhắc nhở, chuẩn bị hay đề phòng cao hơn so với if. If thường dùng để đưa ra một lời khuyên, lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

Ex:

 

  • Remember to bring a raincoat in case it rains. (Nhớ mang theo áo mưa phòng khi trời mưa nhé.)
  • If you want to pass this exam, you should try your best. (Nếu cậu muốn vượt qua kì thi này thì cậu nên cố gắng hết mình.)

Xem thêm:

Enjoyed this video?
Cách dùng In case
"No Thanks. Please Close This Box!"