I đi với was hay were?

I trong Tiếng Anh là chủ từ ngôi thứ nhất số ít, vậy bạn có biết vậy I đi với was hay were? Đây là một điểm ngữ pháp cơ bản, tuy nhiên dễ bị nhầm lẫn trong các kỳ kiểm tra. Để có thể biết được chính xác điều này, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây!

I đi với was hay were

I. WAS, WERE LÀ GÌ?

Trước khi có thể biết được I đi cùng với was hay là were, thì bạn cần nên biết rõ was và were là một dạng của động từ tobe và chủ yếu được sử dụng trong thì quá khứ.

II. VẬY I ĐI VỚI WAS HAY WERE?

Như đã nói, was và were đều là động từ tobe được dùng ở dạng thì quá khứ. Tuy nhiên về cách sử dụng thì hoàn toàn khác nhau. Trong một câu, was/were đứng sau chủ ngữ và đứng trước danh từ/tính từ:

S + was/were + noun/adj

 

WAS WERE
Was được sử dụng ở những câu có chủ ngữ là ngôi thứ nhất I, ngôi thứ 3 số ít (He, she, it) và các danh từ số ít (Dog, Peter,…).

– Thể khẳng định: was (I/She/He/It/John+ Was)

– Thể phủ định: was not (wasn’t) (I/She/He/It/John+ Wasn’t)

– Thể nghi vấn: was  + I/she/he/it…? (Yes, S+ was / No, S+ wasn’t)

 

Trái ngược với was, thì were được sử dụng ở những câu có chủ ngữ là ngôi thứ 2 như You, they, we hoặc danh từ số nhiều (Tables, cats,..).

– Thể khẳng định: were (You/They/We/Dogs+Were)

– Thể phủ định: were not (weren’t)(You/ They/ We/ Dogs + Were not (weren’t)

– Thể nghi vấn: were + You/We/They…? (Yes, S+were / No, S + weren’t)

I đi với was hay were

Vừa rồi là cách sử dụng was và were, qua đó chắc chắn bạn đã biết được I đi với was hay were. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp đặc biệt, I sẽ đi với were thay vì đi với was:

  • Câu điều kiện loại 2: If S+Were/V2/ed…, S+would/could…
  • Câu diễn tả điều ước: S + wish + S + Were/V2/ed

Ex:

– I wish I were a queen (Tôi ước tôi là một nữ hoàng).

– If she were at home, she could meet her father (Nếu cô ấy ở nhà thì cô ấy đã gặp được bố).

Xem thêm:

 

Khi nào dùng have has?

 

Enjoyed this video?
I đi với was hay were
"No Thanks. Please Close This Box!"