Cấu trúc It take

Trong Tiếng anh có lẽ bạn đã quen với động từ take, đây là động từ được sử dụng rất nhiều kể cả trong giao tiếp và trong các bài tập trong nhà trường. Tuy nhiên bên cạnh đó, It takes cũng được dùng phổ biến. Vậy nếu như bạn đã quá quen với take, thế còn Cấu trúc It take thì sao? Bạn đã biết gì về cấu trúc này? Để có thể hiểu rõ hơn, hãy cùng tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc it take

Cấu trúc It take là gì, cách sử dụng

Take là động từ được dùng trong ngữ cảnh cần nói/ chỉ rõ người nào thực hiện / làm việc gì đó ta chỉ cần thêm túc từ sau take. Còn khi cần diễn tả việc cần bao nhiêu thời gian/ phải mất bao nhiêu thời gian để có thể làm việc gì thì sẽ dùng Cấu trúc It take.

It take sẽ có những cấu trúc sử dụng như sau:

 

It takes/ took (sb) + time + to V

==>> Ai đó dành bao nhiêu thời gian/ mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó. Có thể là chỉ với bất kì ai hoặc với một đối tượng cụ thể, hoàn thành công việc nhất định.

Ex:

  • It takes three years to learn to draw (Cần 3 năm để học vẽ).
  • It took me several hours to cook (Tôi dành vài giờ để nấu ăn).

It will take (sb) + time + to V

==>> Sẽ phải dành bao nhiêu thời gian/ mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó. Có thể là chỉ với bất kì ai hoặc với một đối tượng cụ thể, hoàn thành công việc nhất định.

Ex:

  • It will take us a few days to repair this printer (Chúng ta sẽ phải mất vài ngày mới có thể sửa máy in này).
Ngoài ra Cấu trúc It take còn có thể sử dụng để đặt câu hỏi cho việc cần bao nhiêu thời gian để làm việc gì:

How long + does + it + take + (pro) noun + toinfinitive …?

===>> It + take + (pro) noun + Noun of time + to infinitive ...

Ex:

  • How long does it take you to go to the cinema? (Bạn mất thời gian bao lâu để đi đến rạp chiếu phim?)

===>> It often takes half an hour to go to the cinema ( (Đi đến rạp chiếu phim thường mất nửa giờ).

 

Cấu trúc viết lại câu với It take

It (take) (somebody) + time + to do sth

= Somebody spend(s) + time + doing sth

Cấu trúc it take

Một số bài tập cơ bản áp dụng Cấu trúc It take

1. He spent lots of time doing this experiment.

…………………………………………………………………………

2. Anna spent three days visiting VN.

…………………………………………………………………………

3. Last week , she spent 2 days tidying her room.

…………………………………………………………………………

4. They used to go to school in half an hour.

…………………………………………………………………………

5. I walk to school in 20 minutes everyday.

…………………………………………………………………………

6. It takes Jess 30 minutes to remove her makeup everyday.

…………………………………………………………………………

7. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

…………………………………………………………………………

8. She spends 20 minutes washing her dog every week.

…………………………………………………………………………

9. It took him twelve hours to fly from Hanoi to London.

…………………………………………………………………………

10. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

…………………………………………………………………………

11. It takes me (30 minutes) to go to school. (Make question)

…………………………………………………………………………

12. It took me two hours to get to vinh city by car

…………………………………………………………………………

13. I had to spend the whole evening finishing my work

…………………………………………………………………………

Đáp án:

1. It took him lots of time to do this experiment.

2. It took Anna three days to visit VietNam.

3. It took her two days to tidy her room.

4. It took them half an hour to go to school.

5. It takes me 20 minutes to walk to school every day

6. Jess spends 30 minutes removing her makeup everyday

7. It took Son Naeun 5 days to visit Danang

8. It took her 20 minutes to wash her dog every week

9. He spent twelve hours flying from Ha Noi to London

10. It takes us 30 minutes to review our lesson before class.

11. How long does it take you to go to school ?

12. I spend two hours getting to vinh city by car

13. It took me the whole evening to finish my work

Xem thêm:

Enjoyed this video?
Cấu trúc it take
"No Thanks. Please Close This Box!"