How about you là gì?

How about you? Có lẽ sẽ nhiều người cảm thấy khá quen thuộc với câu hỏi này trên phim ảnh, khi nghe mọi người giao tiếp với nhau. Tuy nhiên bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của How about you là gì hay không?

Để có thể biết được chính xác về câu hỏi này, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đừng bỏ lỡ nhé!

 

how about you là gì

How about là gì?

Để có thể biết được How about you là gì thì bạn cần biết how about là gì. Trong Tiếng anh, how about có nghĩa là Thế còn… / Làm thế nào với… Và nó thường dùng để diễn tả việc xem xét thái độ của người nào đó, đưa ra lời khuyên hay lời đề nghị về vấn đề nào đó.

Ex: How about going picnic with me tomorrow ?

-> Bạn có muốn đi dã ngoài cùng tôi vào ngày mai không?

Hoặc how about còn được dùng để giới thiệu với người đang nói chuyện với bạn về một chủ đề mới có liên quan đến cuộc trò chuyện.

Ex:

A: Do you think old clothes can make money?

-> Bạn có nghĩ quần áo cũ có thể kiếm ra tiền không?

B: How about the second-hand clothing business?

-> Bạn nghĩ thế nào về kinh doanh quần áo cũ?

How about còn có thể sử dụng để yêu cầu ai đó trả lời những điều bạn vừa nói

Ex: I like watching this movie. How about you?

-> Tôi thích xem bộ phim này. Còn bạn thì sao?

How about cũng được dùng để gợi ý, đưa ra đề xuất, ý kiến về hành động giả quyết sự việc nào đó. Lúc này nghĩa của nó là: Làm thế nào…

Ex: How about with these books

-> Làm thế nào với những quyển sách này?

how about you là gì

Vậy How about you là gì?

Khi bạn đã hiểu rõ được how about là gì, thì sẽ dễ dàng biết How about you là gì. Đây là câu hỏi phổ biến, được sử dụng khi muốn giợ ý cái gì đó cho người khác. Nó có nghĩ là còn bạn thì sao / ý bạn thế nào / bạn muốn sao.

Thông thường, sau How about you thì sẽ được sử dụng động từ thêm đuôi “ing” hoặc một đại từ và một nguyên từ.

Ex:

– I’d like reading books and listening to music. How about you?
-> Tôi thích đọc sách và nghe nhạc. Còn bạn thì sao?

How about you do it for me?
-> Các bạn làm giúp tôi được không?

Xem thêm:

Enjoyed this video?
how about you là gì
"No Thanks. Please Close This Box!"