5 cách nói lời khuyên trong tiếng Anh

Để đưa ra lời khuyên cho ai đó, ta có thể dùng “should”, “had better”, còn dè dặt hơn là “recommend”.

Khi muốn nói ai đó nên làm gì, “should” là cách thông dụng nhất. “Ought to” có cùng ý nghĩa nhưng có tính trang trọng hơn một chút. Ví dụ: As you grow older, you should have a financial management plan (Khi trưởng thành, bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính)/You ought to be careful when you cross the streets in big cities (Bạn nên cẩn thận khi băng qua đường ở các thành phố lớn).

Nếu chúng ta muốn khuyên một người cần phải làm việc gì đó ngay để tránh hậu quả tiêu cực thì “had better” là cụm từ cần dùng: You had better start going now or you’ll be late for your exam! (Tốt hơn là bạn nên đi ngay bây giờ, nếu không bạn sẽ bị trễ bài kiểm tra!).

Còn nếu muốn khuyên họ không nên làm gì, ta nói “had better not” chứ không phải “had not better”.

Một cách khác cũng hay gặp khi cho lời khuyên là đặt mình vào vị trí của người nghe. Câu điều kiện loại 2 thường được dùng trong trường hợp này: If I were you, I would accept the job right away (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nhận việc ngay)/If I were you, I wouldn’t forgive him that easily (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy đâu).

Nếu muốn đưa lời khuyên cho ai đó một cách ý nhị hơn, người nói có thể dùng các câu hỏi gợi ý. Ví dụ: Why don’t you talk to your boss about it? (Sao bạn không nói chuyện với sếp về việc đó nhỉ?)/How about talking to your boss about it? (Hay là bạn nói chuyện với sếp về chuyện đó?)

Cuối cùng, ta có thể đưa ra lời khuyên dưới dạng một lời gợi ý, bằng cách sử dụng “recommend” hoặc “suggest”: I recommend saving instead of spending them all on new phones (Tôi khuyên bạn tiết kiệm thay vì tiêu hết cho điện thoại mới)/I suggest that you consider going on a diet (Tôi khuyên bạn cân nhắc ăn kiêng).

Enjoyed this video?
cấu trúc in order to
"No Thanks. Please Close This Box!"