Get in là gì?

Get là một trong những phrasal verb – cụm động từ thông dụng trong Tiếng Anh, chính vì thế khi get kết hợp với những từ khác sẽ tạo thành nhiều nghĩa khác nhau. Tùy thuộc vào từng ngữ cảnh mà mang những ý nghĩa phù hợp. Và một trong những cụm từ hay gặp nhất của get đó chính là get in, vậy Get in là gì? Nó có ý nghĩa gì và cách dùng ra sao?

get in là gì

Sơ lược về Get

Get là động từ thông dụng có nghĩa là được, nhận được. Để có thể ghi nhớ dễ dàng hơn, bạn có thể xem get trái nghĩa với từ give. Vì give có nghĩa là cho ai, trao cho ai cái gì.

Có thể nói, trong Tiếng anh get được sử dụng với nhiều trường hợp khác nhau:

STT  CÁCH DÙNG GET
1. Get được sử dụng trong trường hợp nhận hoặc được người nào đó cung cấp một thứ gì đó.

Cấu trúc: S + (get) + something from someone

Ex: Last week I got a scholarship (Tuần trước tôi đã nhận được học bổng)

2 Khi bạn muốn mua một thứ gì đó, có thể dùng get.

Cấu trúc: S + (get) + someone something

S + (get) + something for someone

Ex: Where did you get this apple? (Bạn đã mua quả táo này ở đâu vậy?).

 

3 Get có thể dùng trong trường hợp người nào đó đi và mang một thứ gì đó trở lại từ một nơi khác

Cấu trúc: S + (get) + someone something

S + (get) + something for someone

Ex: My mother will go on a trip and get a bag out of the closet tomorrow (Mẹ tôi sẽ đi du lịch và mang một chiếc túi ra khỏi tủ vào ngày mai).

4 Get dùng trong ngữ cảnh diễn tả nội dung với nghĩa là thu thập thông ti, lấy thông tin

Ex: She has received information from the government. (Cô ấy đã nhận thông tin từ Chính phủ).

5 Kiếm được hoặc nhận được một số tiền

Ex: Mary got $20 yesterday (Mary đã kiếm được 20 đôla vào ngày hôm qua).

6 Diễn tả khi có được cảm giác hay ý tưởng gì đó, sẽ dùng get.

Ex: Sometimes I get a great feeling when I’m around him (Thỉnh thoảng tôi nhận được cảm giác tuyệt vời khi ở cạnh anh ấy).

7 Có được một lợi ích hay điều gì đó liên quan đến cảm xúc khi đạt được điều gì.

Ex: Do you get an award after the contest? (Bạn có nhận được giải thưởng sau cuộc thi?).

8 Get được dùng để diễn tả Di chuyển đến… hoặc từ một vị trí hoặc địa điểm nào đó để di chuyển

Ex: I’am getting so late (Tôi đến đó rất trễ).

Lưu ý: Trước khi hiểu get in là gì, bạn cần biết khi dùng động từ get, cần chú ý đến các thì trong câu. Có thể trong câu get sẽ được sử dụng với vai trò hiện tại, quá khứ, tiếp diễn. Tương đương với: GET / GOT / GOTTEN / GETTING.

Vậy get in là gì?

Trong Tiếng anh, get in có nhiều nghĩa. Trong đó phải kể đến một số nghĩa phổ biến như:

STT NGHĨA CỦA GET IN
1

Get in được sử dụng khi diễn tả hành động đi đến đâu đó, nơi nào đó

Ex: The bus will get in late. John will get in 30 minutes late (John sẽ đến muộn 30 phút).

2  

Get in còn cónghĩa là trúng cử

Ex: My brother stands good chance of getting in (Anh trai tôi có nhiều cơ hội được trúng cử).

3  

Có thể sử dụng get in với nghĩa là trình đơn, nộp đơn

Ex: I must get the forms in by the end of this Friday (Tôi phải nộp đơn này trước thứ Sáu)

get in là gì

Một số cụm từ thông dụng khác đi cùng với get

Ngoài biết được Get in là gì, bạn có thể tham khảo thêm một số các cụm từ đi cùng với get hay gặp phải dưới đây:

– Get out: Rời đi, đi đến đâu đó, lan truyền điều gì đó

– Get by: Có đủ tiền, không được chú ý, không được phát hiện, được đánh giá, được chấp nhận

– Get on: Mối quan hệ tốt, tiếp tục làm gì sau một khoảng thời gian, thái độ thân thiện ăn ý với ai đó

– Get about: Lan truyền

– Get away: Trốn thoát, thoát khỏi

– Get down: Làm nản lòng, bắt tay làm gì

– Get back: Trở về

– Get off: Rời khỏi

– Get down: Làm nản lòng, bắt tay làm gì

– Get together: Tụ họp

– Get lost: Lạc đường, biến mất

– Get a rise out of: Khiêu khích

– Get used to: Thói quen

Xem thêm:

Enjoyed this video?
get in là gì
"No Thanks. Please Close This Box!"