Bài tập giúp bạn phân biệt Ache, Hurt, Pain & Sore

Đều mang nghĩa là “nỗi đau, sự đau đớn” nhưng “Ache “Pain”, “Hurt” và “Sore” lại có những đặc điểm riêng biệt. Chúng đôi khi được sử dụng trong những ngữ cảnh khác nhau. Vậy chúng khác nhau như thế nào?

“Pain” – /pein/: sự đau nhức, đau đớn.

Thường được sử dụng dưới dạng một danh từ chỉ sự đau đớn đột ngột, và thường rất khó để lờ đi chúng.
Thường sử dụng “Pain” khi bạn cắt vào tay hay đập đầu vào đâu đó.

Ví dụ: Yesterday I suddenly felt a lot of pain in my stomach.
She’s in great pain.

Không dùng “Pain” dưới thời tiếp diễn.

Ngoài ra còn được dùng dưới dạng động từ với nghĩa: gây ra đau đớn cho người khác.

Ví dụ: her legs had been paining her.

Thành ngữ với “Pain”:

No pain no gain:  Muốn được phải mất
Feel no pain:  Say
Pain in the ass:  thô tục
A pain in the neckNói về người nào hay chuyện gì làm mình bực mình

“Hurt” – /hə:t/: đau, bị đau.

Thường được sử dụng như một tính từ hay động từ.

Dùng để chỉ một nỗi đau do bên ngoài tác động.

Cấu trúc: somebody hurt one’s + bộ phận cơ thể 

Ví dụ: He was badly hurt in the train crash

– “Hurt” còn được dùng như một động từ với nghĩa “injure”: làm tổn thương, làm đau đớn.

Ví dụ: Don’t play with that knife – you could hurt yourself.

“Ache” – /cik/: đau đớn, nhức nhối 

  • “Ache” tương tự như “Pain”, nhưng nó thường dùng để diễn tả những sự đau đớn kéo dài hơn “Pain”, như là headache, stomach ache, backache and
  • “Ache” thường chỉ những nỗi đau đớn không hoàn toàn quá lớn, vì vậy bạn có thể cố gắng bỏ qua nó.

 Ví dụ:  My head is really aching.

“Sore” – /sɔ:[r]/: đau đớn, tức giận

Thường được sử dụng như một tính từ hay danh từ.
Ví dụ:
– A sore throat (Đau cổ họng)
– Is he still sore at us?
(Anh ta còn giận chúng mình không? )
Danh từ: chỗ đau, vết thương; nghĩa bóng: nỗi thương tâm, đau lòng
Ví dụ:
– Reopen old sore: Gợi lại nỗi đau xưa
– Eyesore: Điều/vật chướng mắt

Bài tập

Để luyện tập, hãy cùng IDT English giúp bạn hiểu rõ hơn lúc nào ta nên sử dụng ache, hurt, pain, sore nhé.
Ache, Hurt, Pain, Sore
Q1 – I fell over and ____ my knee.
ached
pained
hurt
Q2 – I’m not going to work today because I’ve got a ____.
sore throat
throat sore
ache throat
throat ache
Q3 – The fever made me feel ____ all over my body.
ache
sore
Q4 – I was in a lot of ____ after the operation.
ache
sore
hurt
pain
Q5 – No ____, no gain.
ache
hurt
pain
sore
Q6 – Three people were ____ in the accident.
ache
pain
sore
hurt
Q7 – I felt a sharp ____ in my back.
ache
sore
pain
hurt
Q8 – I’ve got bad ____.
tooth ache
toothache
sore tooth
sore teeth
soretooth
Q9 – Hard work never ____ anyone.
ached
hurt
pained
Q10 – He’s very sensitive, so we tried not to ____ his feelings.
ache
pain
hurt
sore
(Theo UsingEnglish)
Xem đáp án

Đáp án

Q1 – I fell over and ____ my knee.
ached
pained
hurt
Q2 – I’m not going to work today because I’ve got a ____.
sore throat
throat sore
ache throat
throat ache
Q3 – The fever made me feel ____ all over my body.
ache
sore
Q4 – I was in a lot of ____ after the operation.
ache
sore
hurt
pain
Q5 – No ____, no gain.
ache
hurt
pain
sore
Q6 – Three people were ____ in the accident.
ache
pain
sore
hurt
Q7 – I felt a sharp ____ in my back.
ache
sore
pain
hurt
Q8 – I’ve got bad ____.
tooth ache
toothache
sore tooth
sore teeth
soretooth
Q9 – Hard work never ____ anyone.
ached
hurt
pained
Q10 – He’s very sensitive, so we tried not to ____ his feelings.
ache
pain
hurt
sore
Enjoyed this video?
Ache, Hurt, Pain, Sore
"No Thanks. Please Close This Box!"