Come out là gì?

Come Out là gì? Come out là một cụm động từ thường xuyên được sử dụng, nhưng các bạn đã biết hết ý nghĩa và văn cảnh sử dụng của nó chưa, hãy cùng IDT English làm rõ hơn nhé.

come-out-la-gi

Come out là gì ?

Đi chơi, đi sự kiện

Ví dụ: Would you like to come out for a drink sometime?

Thi thoảng bạn có muốn đi chơi uống chút gì đó không?

Xuất bản (sách, album)

Ví dụ: When will the album come out?

Khi nào thì album được xuất bản?

Xuất hiện

Ví dụ: The clouds finally parted and the sun came out.

Những đám mây cuối cùng cũng tách ra và mặt trời xuất hiện

Công khai, không còn là bí mật

Ví dụ: The exam results come out in August.

Kết quả kỳ thi sẽ được công khai vào tháng Tám.

Công khai đồng tính

Một trong các nghĩa phổ dụng khác của come out là công khai mình đồng tính, thiên hướng tình dục của mình

Ví dụ: Jane came out at the university last year

Jane công khai đồng tính ở trường đại học năm ngoái

Come out of là gì?

Come out of có ý nghĩa là kết quả, kết thúc của một quá trình hoặc sự kiện

Ví dụ: The world is expected to come out of the pandemic next year.

Thế giới dự kiến sẽ thoát khỏi đại dịch vào năm tới

Học qua bài hát

Giới thiệu các bạn bài hát Come out and play của Billie Eilish nha, chúc các bạn nghe nhạc và học tiếng Anh hiệu quả

Billie Eilish – Come Out And Play ( Lyrics Video ) Words;

Wake up and smell the coffee
Is your cup half full or empty
When we talk you say it softly
But i love it when you’re awfully
Quiet , Quiet

You see a piece of paper
Could be a little greater
Show me what you could make her
You’ll never know until you try it
You don’t have to keep it quiet

And i know it makes you nervous
But i promise you, it’s worth it
To show ’em everything you kept inside
Don’t hide , Don’t hide
Too shy to say
But i hope you stay
Don’t hide away
Come out and play

Look up, out of your window
See snow, won’t let it in though
Leave home, feel the wind blow
‘Cause it’s colder here inside in silence
You don’t have to keep it quiet

And i know it makes you nervous
But i promise you, it’s worth it
To show ’em everything you kept inside
Don’t hide , Don’t hide
Too shy to say
But i hope you stay
Don’t hide away
Come out and play

Tìm kiếm
Come out là gì?
Come out nghĩa là gì?
Come out of là gì?
Come out of nghĩa là gì?
Enjoyed this video?
come-out-la-gi
"No Thanks. Please Close This Box!"