53 đề thi chính thức vào lớp 10 môn tiếng Anh các tỉnh 2022

Tài liệu ôn vào 10 từ 53 tỉnh thành 2022 

1. BẾN TRE.doc

2. QUẢNG NGÃI.doc

3. HẢI PHÒNG.doc

4. ĐỒNG NAI.doc

5. BÌNH PHƯỚC.doc

6. ĐỒNG THÁP.doc

7. TÂY NINH.doc

8. YÊN BÁI.doc

9. BÌNH ĐỊNH.doc

10. AN GIANG.doc

11. THANH HÓA.doc

12. BẮC KẠN.doc

13. LAI CHÂU.doc

14. NTT.HÀ NỘI.doc

15. THÁI BÌNH 1.doc

16. THÁI BÌNH 2.doc

17. VĨNH PHÚC.doc

18. KHÁNH HÒA.doc

19. QUẢNG NINH.doc

20. HÀ TĨNH.doc

21. THÁI NGUYÊN.doc

22. BÌNH DƯƠNG.doc

23. THỪA THIÊN HUẾ.doc

24. HẢI DƯƠNG.doc

25. PHÚ YÊN.doc

26. NGHỆ AN.doc

27. CẦN THƠ.doc

28. LÂM ĐỒNG.doc

29. PHÚ THỌ.doc

30. BÌNH THUẬN.doc

31. TUYÊN QUANG.doc

32. TIỀN GIANG.doc

33. DAKLAK.doc

34. HÀ NỘI đợt 1.doc

35. HÀ NAM đợt 1.doc

35. HÀ NAM đợt 1.mp3

36. VĨNH LONG.doc

37. QUẢNG NINH (Bản Giáo Viên) .doc

37. QUẢNG NINH (Bản Học Sinh).doc

38. QUẢNG TRỊ (Bản Giáo Viên).doc

38. QUẢNG TRỊ (Bản Học Sinh).doc

39. SÓC TRĂNG (Bản Giáo Viên).doc

39. SÓC TRĂNG (Bản Học Sinh).doc

40. TÂY NINH (Bản Giáo Viên).doc

40. TÂY NINH (Bản Học Sinh).doc

41. THÁI BÌNH 1 (Bản Giáo Viên).doc

41. THÁI BÌNH 1 (Bản Học Sinh).doc

42. THÁI BÌNH 2 (Bản Giáo Viên).doc

42. THÁI BÌNH 2 (Bản Học Sinh).doc

43. THÁI NGUYÊN (Bản Giáo Viên).doc

43. THÁI NGUYÊN (Bản Học Sinh).doc

44. HÀ NAM 2. (2021-2022).mp3

44. HÀ NAM đợt 2. (Bản Giáo Viên).doc

44. HÀ NAM đợt 2. (Bản Học Sinh).doc

45. THỪA THIÊN HUẾ (Bản Giáo Viên).doc

45. THỪA THIÊN HUẾ (Bản Học Sinh).doc

46. TIỀN GIANG (Bản Giáo Viên).doc

46. TIỀN GIANG (Bản Học Sinh).doc

47. TUYÊN QUANG (Bản Giáo Viên).doc

47. TUYÊN QUANG (Bản Học Sinh).doc

48. VĨNH LONG (Bản Giáo Viên).doc

48. VĨNH LONG (Bản Học Sinh).doc

49. VĨNH PHÚC (Bản Giáo Viên).doc

49. VĨNH PHÚC (Bản Học Sinh).doc

50. YÊN BÁI (Bản Giáo Viên).doc

50. YÊN BÁI (Bản Học Sinh).doc

51. LẠNG SƠN (Bản Giáo Viên).doc

51. LẠNG SƠN (Bản Học Sinh).doc

52. BẮC GIANG (Bản Giáo Viên).doc

52. BẮC GIANG (Bản Học Sinh).doc

53. BẮC NINH (Bản Giáo Viên).doc

53. BẮC NINH (Bản Học Sinh).doc

 

Enjoyed this video?
Kinh nghiệm để học tiếng Anh giao tiếp tại nhà
"No Thanks. Please Close This Box!"