Not at all nghĩa là gì?

Not at all dường như là một câu thông dụng và bạn hay bắt gặp nó trong nhiều ngữ cảnh giao tiếp Tiếng Anh. Tuy nhiên ít có ai hiểu và biết được cụ thể Not at all nghĩa là gì.

Vì thế trong bài viết hôm nay, hãy cùng IDT tìm hiểu rõ hơn về cụm từ này như thế nào nhé. Liệu nó có ý nghĩa gì và cách sữ dụng ra sao trong giao tiếp.

not at all nghĩa là gì

Not at all nghĩa là gì?

Với thắc mắc về nghĩa của not at all, bạn cần biết đây giống như là một thành ngữ trong Tiếng Anh. Nó xuất hiện trong câu nhằm mang tính chất phủ định, đưa ra tính nghi vấn trong một vấn đề, một sự việc nào đó.

Not… at all. Có nghĩa là: không.. một chút/ một tí/ gì cả.

Ngoài ra, trong câu nghi vấn của Tiếng Anh còn có thể sử dụng at all với cấu trúc đi kèm cùng any:

Any… at all? Có nghĩa là có… không?

Nếu bạn thắc mắc Not at all nghĩa là gì, thì bạn có thể hiểu rằng Not at all mang nghĩa là không có gì đâu/ không có sao cả/ không hề… Ngoài ra not at all còn được dùng với sắc thái nghĩa là không có/ chẳng hề/ không một chút nào/ không phải.

Cách sử dụng Not at all

Not at all có thể được xem như một thành ngữ đi liền, để tạo thành một cụm từ hay một câu độc lập nhưng vẫn hoàn toàn có ý nghĩa. Not at all kết hợp giữa not (phủ định) + at all (nhấn mạnh):

Ex:

  • Thanks for your help (Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn).

==>> Not at all. (Không có gì).

  • Are you tired? (Cậu cómệt không?)

==>> Not at all. (Không hề mệt/ không mệt tí nào cả).

not at all nghĩa là gì

Những cụm từ tương đồng khác với not at all

Mặc dù not at all rất thông dụng, được sử dụng khá phổ biến. Thế nhưng ngoài not at all ra, thì người ta vẫn hay sử dụng một số những cụm từ mang ý nghĩa tương đồng với nó. Ví dụ như:

CỤM TỪ NGHĨA TƯƠNG ĐỒNG NOT AT ALL CÁCH SỬ DỤNG
Never mind Cụm từ này đồng nghĩa với It’s alright = Don’t worry. Nó có nghĩa là Không sao đâu!

Tuy nhiên với not at all dùng đáp lời cám ơn, còn never mind = It’s alright = Don’t worry sẽ được dùng để đáp lại với lời xin lỗi.

 

Not funny at all Not funny at all là câu ám chỉ cho sự phủ định về trạng thái cảm xúc cho một sự việc nào đó xảy ra trước đó. Có nghĩa là tất cả đều không vui, nó không vui một chút nào cả.

 

Nothing at all Nothing at all có nghĩa là không có gì, chỉ dùng để phủ định lời nói và lưu ý rằng cụm từ này không được sử dụng để đáp lại lời cảm ơn như not at all.

 

Xem thêm:

Enjoyed this video?
not at all nghĩa là gì
"No Thanks. Please Close This Box!"