Category: Ngữ pháp tiếng anh

Cấu trúc the more

Trong Tiếng anh, chắc hẳn không còn ai quá xa lạ với Cấu trúc …

Keep it up là gì?

Trong Tiếng Anh, Keep là một động từ thông dụng, nếu đứng một mình …