Category: Ngữ pháp tiếng anh

Take in là gì?

Take in là gì? Take là một trong những động từ hay xuất hiện …

Make up la gi?

Make up là từ ngữ thông dụng mà chúng ta vẫn hay biết đến …

Cấu trúc the more

Trong Tiếng anh, chắc hẳn không còn ai quá xa lạ với Cấu trúc …

Keep it up là gì?

Trong Tiếng Anh, Keep là một động từ thông dụng, nếu đứng một mình …