Category: Ngữ pháp tiếng anh

Make up la gi?

Make up là từ ngữ thông dụng mà chúng ta vẫn hay biết đến …

Keep it up là gì?

Trong Tiếng Anh, Keep là một động từ thông dụng, nếu đứng một mình …

Bai tap chia dong tu

Chia động từ theo thì là một trong những dạng bài tập về ngữ …