Category: Ngữ pháp tiếng anh

Cấu trúc It take

Trong Tiếng anh có lẽ bạn đã quen với động từ take, đây là …

Get in là gì?

Get là một trong những phrasal verb – cụm động từ thông dụng trong …

At all là gì?

Trong Tiếng Anh, khi giao tiếp chúng ta thường hay sử dụng những cấu …

Of which là gì?

Which là một trong những đại từ quan hệ xuất hiện phổ biến, khi …

Take in là gì?

Take in là gì? Take là một trong những động từ hay xuất hiện …

Make up la gi?

Make up là từ ngữ thông dụng mà chúng ta vẫn hay biết đến …

Cấu trúc the more

Trong Tiếng anh, chắc hẳn không còn ai quá xa lạ với Cấu trúc …