Category: Ngữ pháp tiếng anh

Cấu trúc Want

Cấu trúc Want Want dùng để diễn tả mong muốn, ý muốn + Ai đó …

Cách dùng In case

In case là một trong những cấu trúc phổ biến trong ngữ pháp Tiếng …