For Which là gì?

Which là một trong những đại từ quan hệ phổ biến, được sử dụng nhiều trong Tiếng anh. Có thể dùng Which để thay thế cho một điều gì đó. Khi Which kết hợp với nhiều từ khác, sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Và một trong số đó phải kể đến For Which. Vậy For Which là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào và được sử dụng ra sao? Để có thể hiểu rõ hơn, hãy tìm hiểu ngay sau đây nhé!

For Which là gì

Which là gì?

Để có thể hiểu dễ dàng hơn về For which là gì, chúng ta cần hiểu rõ về đại từ quan hệ Which. Đại từ này sẽ có những điểm cơ bản như sau:

– Which là một từ để hỏi khi có sự lựa chọn giữa sự việc hay người nào

– Which là một đại từ quan hệ thường để chỉ “cái mà”.

– Từ đồng nghĩa với Which bao gồm có: Whichever = Whichsoever: “cái mà”, “người nào mà”

Vậy For thì sao?

For là một trong những giới từ chỉ mục đích, nó có nghĩa là dùm, dùm cho… Giới từ for được kết hợp với khá nhiều từ và nó tạo ra đa dạng các ngữ nghĩa trong mọi ngữ cảnh. Đây là một giới từ dùng thường xuyên và khá phổ biến trong Tiếng anh.

For Which là gì

Thế For Which là gì?

For which là gì? Nó có nghĩa là theo đó, For Which khi dùng trong mệnh đề quan hệ để thay thế cho Why. Lúc này For Which sẽ diễn tả về nguyên nhân hoặc lý do xảy ra sự việc, hành động nào đó.

Ex: I don’t know the reason for which she didn’t go to the company yesterday.

===> Tôi không biết lý do mà cô ấy đã không đến công ty ngày hôm qua).

Một số cụm từ đi với Which khác

Ngoài thắc mắc For Which là gì, thì bạn cũng nên biết ngoài đi với for ra, which cũng đi với một số giới từ khác. Trong đó các cụm từ tạo thành với which thông dụng như:

IN WHICH OF WHICH ON WHICH
In which là một cụm từ đồng nghĩa với WHERE. Có nghĩa là nơi mà… (Cụm từ chỉ nơi chốn).

In which được dùng để tránh kết thúc một câu với giới từ. Thường được sử dụng để giới thiệu một mệnh đề quan hệ, nó đứng sau một danh từ.

Ex: Tom lives in that house. (Tom đangsống trong ngôi nhà kia),

➔ That is the house in which Tom lives. (Kia là ngôi nhà, nơi mà Tom đang sống)

Of which có nghĩa là mà. Được dùng trong một mệnh đề quan hệ. Khi đó, vị trí sử dụng của nó có thể đứng sau các từ chỉ số lượng như all (tất cả), both (cả), each (mỗi), many (nhiều), most (nhiều nhất), part (một phần), some (nhiều).
Of which cũng đứng trước hoặc sau danh từ, nhưng danh từ đó có mạo từ THE để chỉ vật.
Of which còn có thể đứng sau các từ ở dạng so sánh hơn nhất.Ex:➔ Mary enjoys this village, of which the landscape is wonderful. (Mary thích ngôi làng này nơi mà có phong cảnh thật tuyệt vời)

 

On which đồng nghĩa với WHEN, có nghĩa là trên đó, trong thời gian mà… (Cụm từ chỉ thời gian).

On which thường được dùng để giới thiệu một mệnh đề quan hệ chỉ về thời gian.

Ex: Sunday is the day on which we get off. (Chủ nhật là ngày mà chúng tôi được nghỉ).

Xem thêm:

 

Enjoyed this video?
For Which là gì
"No Thanks. Please Close This Box!"