Cách dùng By the time

Trong Tiếng anh, có rất nhiều từ hoặc cụm từ đa nghĩa. Trong câu nếu xuất hiện những từ ngữ này sẽ khiến cho câu văn của bạn amng nhiều sắc thái thú vị. Nó bổ sung cho ý nghĩa của câu nói, khiến câu từ không nhàm chán và tăng ý nghĩa. Một trong những cụm từ được dùng nhiều nhất phải kể đến By the time, vậy Cách dùng By the time như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

cách dùng by the time

Sơ lược về cụm By the time

By the time được xem là một liên từ chỉ thời gian có nhiều nghĩa đa dạng nhất trong Tiếng anh. Khi sử dụng By The time, tùy vào ngữ cảnh hay cấu trúc của câu mà By The time có những ý nghĩa khác nhau.

Trên cơ bản, liên từ này có nghĩa là lúc / vào / khi / trước khi… thời điểm mà…

Cách dùng By the time

By The time là liên từ được sử dụng trong cả hai thì hiện tại đơn và quá khứ đơn, tùy vào từng thì mà sẽ có cấu trúc cũng như ý nghĩa tương ứng:

BY THE TIME TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN BY THE TIME TRONG THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
Trong thì hiện tại đơn, Cách dùng By The time có nghĩa là: Lúc / Khi / Vào thời điểm mà… Với cấu trúc thì hiện tại đơn là:

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)

Cấu trúc này còn được gọi là mệnh đề thời gian mang ý nghĩa tương lai.

Nó dùng để diễn tả khi trong tương lai, có một sự việc (S1 + V1) nào đó đã xảy ra. Thì một sự việc khác (S2 + V2) còn lại đã xảy ra / hoàn thành rồi.

Ex: By the time they arrive, she will have already left.
===> Lúc họ đến, thì cô ta đã rời đi.)

Với thì quá khứ đơn, By The time lúc này có nghĩa là Vào /Khi / Trướ khi thời điểm mà… Với cấu trúc:

By the time S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành)

S2 + V2 (quá khứ hoàn thành) + by the time + S1 + V1 (quá khứ đơn)

Cách dùng By The time ở thì quá khứ này được gọi là mệnh đề thời gian mang nghĩa quá khứ.

Nó dùng để diễn tả khi ở trong quá khứ, trước khi có một sự việc (S1 + V1) nào đó xảy ra. Thì đã có một sự việc khác (S2 + V2) đã xảy ra rồi.

Lưu ý ở thì quá khứ đơn:

  • By the time = before: trước khi
  • By the time = when: khi, vào lúc.

Ex: Mary had got in the car by the time John gone to the airport (Mary đã lên xe rời đi trước khi John đến sân bay).

cách dùng by the time

Đừng nhầm lẫn giữa By The time và When

Với Cách dùng By The time, để tránh nhầm lẫn bạn cần phân biệt nó với When. Vì hai liên từ này đều mang nghĩa giống nhau, tuy nhiên chúng không thể thay thế cho nhau. Hãy tham khảo sự khác nhau giữa cách dùng của By The time và When dưới đây:

BY THE TIME WHEN
By the time là liên từ được sử dụng khi muốn nhấn mạnh về tính quan trọng của 1 mốc thời gian rõ ràng, có tính chính xác cao.

Đó có thể là một hoạt động có thời lượng và một điểm cuố, có tính thứ tự 2 sự việc xảy ra.

Ex: The sun will be setting by the time I get home (Mặt trời sẽ mọc trước khi tôi về nhà).

When là liên từ chỉ thời gian có nghĩa giống với By the time. Tuy nhiên When dùng để nhấn mạnh về nội dung ở thời điểm nói.

Thời gian ở đây chỉ là mang tính chung chung, mốc thời gian không xác định.

Ex: The sun will be setting when I get home.
( Mặt trời sẽ mọc khi tôi về đến nhà)

Lưu ý:  By the time KHÔNG thể thay thế cho When, vì When nhấn mạnh khoảng thời gian, còn By the time nhấn mạnh mốc thời gian.

Xem thêm:

 

Enjoyed this video?
cách dùng by the time
"No Thanks. Please Close This Box!"