Các giới từ quan trọng thường gặp trong bài thi Toeic (p1)

Dưới đây là các giới từ quan trọng thường gặp trong bài thi Toeic các bạn nên ghi nhớ nếu muốn vượt qua bài thi một cách dễ dàng và dành được số điểm như mong ước.

Cụm giới từ Nghĩa tiếng Việt
Do away with Vứt bỏ
Do away up Buộc chặt
Makeup Trang điểm, bịa ra, hoàn thành
Make over Chuyển nhượng tài khoản
Make out Viết ra
Make up to Xu nịnh
Make off with Trốn đi với
Bring about Gây ra
Bring in Giới thiệu
Bring off Đạt được thành công
Bring round Làm ai hồi tỉnh, ghé thăm
Bring on Thúc đẩy
Bring up Giáo dục
Come by Ghé thăm
Come upon Thấy tình cờ
Come across Gặp gỡ tình cờ
Come about Xảy ra
Come in Vào
Come off Thành công
Come round Ghé thăm
Let on Tiết lộ
Let up Thư giãn
Let off Xin lỗi
Let sb down Làm ai tuyệt vọng
Call up Triệu tập, gọi điện
Call on Ghé thăm ai
Call at Viếng thăm nơi nào
Call off Hủy bỏ
Break down Hư hỏng xe
Break off Chấm dứt
Break up Phá hủy
Carry on Tiếp tục
Carry over Chuyển giao
Carry off Đạt được
Carry out Thực hiện
Draw on Tới gần
Draw up Tháo ra, vạch ra
Fall off Thu hẹp
Fall out Cãi nhau
Fall to Bắt đầu làm
Fall upon Tấn công
Fall in with Gặp gỡ tình cờ, đồng ý
Set about Bắt đầu
Set on Tấn công
Set down Viết
Set out Trình bày quan điểm
Set to Bắt đầu
Set up Thành lập

 

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"