“House” và “Home” khác nhau như thế nào?

Trong tiếng Anh khi nói “HOUSE” thì người ta chủ ý nói về một kiến trúc, một toà nhà,công trình xây dựng, một biệt thư… nói chung là khi dùng “HOUSE” là chỉ vỏn vẹn muốn nói về “bất động sản” thôi.

>>>> Khi nào dùng “tell, say, talk, speak” ?

Khi nói về “HOME” là khi người ta muốn nói về “một mái ấm gia đình”. “HOME” là một nơi có người ta cư trú ở trong đó, còn “HOUSE” thì chỉ là một bầt động sản không tri giác và cũng không có nghĩa là có người ở trong đó. “HOME” là cái “HOUSE” nhưng là cái “HOUSE” có người cư trú ở trong đó, nói tóm lại thì “HOME” là “MÁI ẤM GIA ĐÌNH”, còn “HOUSE” thì chỉ là “CĂN NHÀ TRỐNG VÔ TRI GIÁC” mà thôi.

1: HOME

Ex:

I have (own) 5 houses, but my family and I only live in one house, and that house is my HOME.

  • Nơi cư trú, mái gia đình (của bất cứ ai).
Ex:

This mud hut is my happy HOME.

  • Nơi của một gia đình cư ngụ.
Ex:

Viet Nam is my HOME.

  • Nơi sinh thành hay tổ quốc của một ai đó.
Ex:

That place is a HOME for the elderly.

  • Nơi săn sóc người ta.
Ex:

The jungle is where tigers called HOME.

  • Môi trường sống của thú vật.

2: HOUSE

– Công trình kiến trúc, công trình xây dựng

– Toà nhà, “building”.

Ex:

People do not sell “HOMES“, they sell “HOUSES

  • Người ta bán nhà chứ không ai bán gia đình.
Tags:,
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"