Từ vựng theo chủ đề – Toeic listening (part 1)

Bài thi Toeic được chia làm 2 phần thi chính: phần nghe và phần đọc, trong đó phần nghe được chia ra làm nhiều chủ đề khác nhau vô cùng đa dạng từ văn phòng, công trường, giao thông tới các vật dụng gia đình. Cùng ngoại ngữ IDT điểm qua một số từ vựng theo chủ đề hay được nhắc tới trong phần nghe nhé!

Chủ đề: VĂN PHÒNG

Paper clips – ghim giấy
Stapler – dập ghim
Highlighter – bút nhớ dòng
Correction pen – Bút xóa
Adhesive tape – Băng dính
Calculator – Máy tính bỏ túi
Be making a photocopies: đang photo, đang in bản sao
Be staring at a monitor: đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính
Be seated at a workstation: ngồi ở bàn làm việc
Be lifting up some papers: đang lấy vài tờ báo
Be writing on a piece of paper: đang viết lên một mảnh giấy
Be talking on the telephone: đang nói chuyện điện thoại
Be preparing some folders: đang chuẩn bị vài tập hồ sơ
Be discussing some documents: đang thảo luận về một số tài liệu

Chủ đề: PHÒNG BAN CHỨC VỤ

CEO (Chief Executive Officer): giám đốc điều hành.
The board of directors: ban giám đốc
Chairman/ President: chủ tịch
Vice president: phó chủ tịch
General Manager/ General Director: Tổng giám đốc
Director: Giám đốc
Executive: Giám đốc điều hành, nhân viên chủ quản, viên chức cấp cao
Manager: giám đốc, nhà quản lý
Representative: người đại diện
Supervisor: Giám sát viên
Secretary/ Clerk: Thư ký
Receptionist: Lễ tân
Associate/ Co – worker/ Colleague: Đồng nghiệp
Officer: Nhân viên văn phòng
Guard: Nhân viên bảo vệ
Department/ Division: phòng, ban

Personnel/ Human Resources Department: Phòng nhân sự

Marketing Department: Phòng Marketing
Sales Department: Phòng kinh doanh
R & D Department (Research and Development): Phòng nghiên cứu và
phát triển
Customer Service Department: Phòng dịch vụ khách hàng
Finance Department: Phòng tài chính
Purchasing Department: Phòng mua sắm vật tư

Từ khóa tìm kiếm:

  • tu vung toeic part 1
  • từ vựng part 1 toeic
  • tư vưng part 1 toeic theo chủ đề
  • từ vựng toeic theo chủ đề
  • từ vựng phần nghe toeic
  • neo toeic part 2
  • tu vung toeic theo chu de
  • chu de toeic
  • từ vựng thi phan nghe toeic
  • từ mới part 1
 
 
Các tin khác

Đăng ký học thử Miễn phí

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hoặc liên hệ trực tiếp vào Hotline: 0204 3992 369

Đăng ký học thử Đăng ký Club