Những caption thả thính cho những bạn đam mê sống ảo :)

NHỮNG CAPTION THẢ THÍNH CHO NHỮNG BẠN ĐAM MÊ SỐNG ẢO


1. Low quality pic, but high quality me.
(Ảnh thì kém chất lượng, nhưng người chất lượng cao)
2. Asking for going into your world. Authorizing me or i’ll cross the border.
(Xin được phép bước vào thế giới của cậu. Cấp quyền hay để tôi vượt biên)
3. Oops, something’s on my/your face. Never mind, just beauty.
(Ơ ,có gì dính trên mặt tớ/cậu nè. Không có gì, là vẻ đẹp thôi)
4. Beauty is power, I/u’ve a superpower.
(Đẹp là một năng lực, tớ/cậu có siêu năng lực)
5. Damn!!!your smile. It’s kills me.
(Chết tiệt!!! nụ cười cậu làm tớ u mê)
6. The sun is damn hot and so are u.
(Mặt trời thật nóng bỏng và cậu cũng thế)
7. I’am sorry I wasn’t part of your past, can I make it up by being in your future.
(Xin lỗi vì đã không là một phần trong quá khứ của cậu, để bù đắp tớ sẽ là một phần trong tương lai)
8. I lost my stars, they’re all in your eyes.
(Những ngôi sao của tớ đã lạc vào trong đôi mắt cậu)
9. What’s on the menu today?
-Me-n-u (me and u)
(Có gì trong menu hôm nay?Tớ và cậu)
10. Give me your picture. I’ll show Santa what I want for Christmas.
(Cho tớ xin bức ảnh để gửi cho ông già Nôel thứ tớ muốn vào giáng sinh này đi)
11. You may fall from the sky, and the best way to fall…in “fall” in love with me.
(Cậu có lẽ đã rơi xuống từ bầu trời, và tốt nhất hãy rơi vào trong lòng tớ)
12. My mom told me to follow my dream, so it’s time to follow u.
(Mẹ tớ nói đã đến lúc tớ theo đuổi giấc mơ của mình, vậy là đến lúc tớ theo đuổi cậu rồi)
13. My compass needle is pointing right at you.
(Kim la bàn của tớ chỉ về hướng cậu)
14. There is a terrible traffic jam in your eyes. I get suck in it everytime.
(Tình trạng giao thông trong mắt cậu tệ thật, tớ bị kẹt trong đó hoài luôn)
15. No one has even told me “You’re my World” Maybe I’am just a country or a district or a street, a road.
(Chưa từng ai nói với tôi rằng “Cậu là Thế giới của tớ” có lẽ tôi chỉ là một quốc gia hoặc con đường :-))

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"