New Posts

Come out là gì?

Come Out là gì? Come out là một cụm động từ thường xuyên được …

Go off là gì

Go off là gì ? Trong bài viết này mời các bạn cùng IDT …

Chill là gì

Không ít lần các bạn gặp từ chill, trong game, âm nhạc, phim ảnh …

Most Popular

Of which là gì?

Which là một trong những đại từ quan hệ xuất hiện phổ biến, khi …