By the way là gì

By the way là gì?

Trong bài viết trước, IDT English đã giúp các bạn hiểu All the way là gì cũng như ý nghĩa và cách sử dụng all the way, trong bài cũng có đề cập đến by the way nhưng chưa chi tiết. Lần này, IDT sẽ giới thiệu một cụm từ được sử dụng thường xuyên hơn, đó là by the way. Vậy by the way là gì? có khác với all the way không, hãy cùng bắt đầu bài học nhé

by-the-way-la-gi

Chúng ta dùng thành ngữ “by the way” (tiện thể, nhân tiện) để giới thiệu một vấn đề, một cái gì đó bạn vừa mới nghĩ ra trong lúc đàm thoại.

Có thể lấy một ví dụ để hiểu rõ hơn về by the way

By the way, I will come to your house in a while to update my notes.

Nhân tiện, tôi sẽ qua nhà bạn một lúc để cập nhật lại ghi chú của tôi.

I’m going out, and by the way, do you need to buy something?

Tôi định ra ngoài, nhân tiện bạn có cần mua gì không?

By the way có chức năng là liên từ (từ nối) trong câu.

Các từ đồng nghĩa với by the way

Ngoài “by the way”, các bạn cũng có thể dùng các từ/ cụm từ sau với ý nghĩa tương tự:

Incidentally

I met her incidentally at my friend’s office.

Tôi tình cờ gặp cô ấy ở văn phòng bạn tôi..

By the bye/ by the by

By the bye, could you please drop me a message when you borrow her notebook?

Tiện thể, bạn có thể nhắn tin cho tôi khi bạn mượn được sổ ghi chép của cô ấy không?

On the same occasion

You are going to the market, aren’t you? Would you mind buying me a cup of cold coffee on the same occasion?

Có phải bạn định đi siêu thị phải không? Nhân tiên mua giúp tớ một cốc cafe lạnh nhé?

Học tiếng Anh qua bài hát By The Way

Mời các bạn nghe bài hat By The Way của Red Hot Chili Peppers nhé

[Chorus] Standing in line to see the show tonight
And there’s a light on, heavy glow
By the way, I tried to say
I’d be there waiting for
Dani, the girl, is singing songs to me
Beneath the marquee, overload

[Verse 1] Steak knife, card shark
Con job, boot cut
Skin that flick, she’s such a little DJ
To get there quick by street but not the freeway
Turn that trick to make a little leeway
Beat that nic, but not the way that we play
Dogtown, blood bath
Rib cage, soft tail

[Chorus] Standing in line to see the show tonight
And there’s a light on, heavy glow
By the way, I tried to say
I’d be there waiting for

[Verse 2] Black jack, dope dick
Pawn shop, quick pick
Kiss that dyke, I know you want to hold one
Not on strike but I’m about to bowl one
Bite that mic, I know you never stole one
Girls that like a story, so I told one
Song bird, main line
Cash back, hard top
[Chorus] Standing in line to see the show tonight
And there’s a light on, heavy glow
By the way, I tried to say
I’d be there waiting for
Dani, the girl, is singing songs to me
Beneath the marquee, oversold
By the way, I tried to say
I’d be there waiting for

[Bridge] Ooh, ah, guess you never meant it
Ooh, ah, guess you never meant it
Ooh, ah, guess you never meant it
Ooh, ah, guess you never meant it
Ooh, ah, guess you never meant it
Ooh, ah, guess you never meant it
Ooh, ah, guess you never meant it
Ooh, ah

[Chorus] Standing in line to see the show tonight
And there’s a light on, heavy glow
By the way, I tried to say
I’d be there waiting for
Dani, the girl, is singing songs to me
Beneath the marquee, oversold
By the way, I tried to say
I know you from before
[Outro] Standing in line to see the show tonight
And there’s a light on, heavy glow
By the way, I tried to say
I’d be there waiting for

Tìm kiếm
by the way là gì
by the way lyrics
nghĩa của by the way
by the way dùng như thế nào
Enjoyed this video?
by-the-way-la-gi
"No Thanks. Please Close This Box!"