(IPA) Phát âm tiếng Anh: âm /s/ và /z/

Cô Moon hướng dẫn cách phát âm 2 âm gió (sibilant sounds) s và z

 

Enjoyed this video?
phat-am-tieng-anh
"No Thanks. Please Close This Box!"