Category: Tiếng anh giao tiếp

Of which là gì?

Which là một trong những đại từ quan hệ xuất hiện phổ biến, khi …

Take in là gì?

Take in là gì? Take là một trong những động từ hay xuất hiện …

Cách dùng have has

Have và has là hai động từ phổ biến được sử dụng trong Tiếng …

Make up la gi?

Make up là từ ngữ thông dụng mà chúng ta vẫn hay biết đến …

Keep it up là gì?

Trong Tiếng Anh, Keep là một động từ thông dụng, nếu đứng một mình …

Bai tap chia dong tu

Chia động từ theo thì là một trong những dạng bài tập về ngữ …