Lớp Intermediate (K2I4) – IDT Bắc Giang

 

ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KHÓA

Giáo trình                  : Solutions (Intermediate)
Lịch học                       : Thứ 3, thứ 5 (14:00-16:00)
Ngày bắt đầu               : 02/06/2015
Ngày thi cuối khóa    : 06/08/2015

điểm kiểm tra cuối khóa

Từ khóa tìm kiếm:

  • lớp học tiếng Trung bắc giang
 
 
Các tin khác

Đăng ký học thử Miễn phí

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hoặc liên hệ trực tiếp vào Hotline: 0204 3992 369

Đăng ký học thử Đăng ký Club