Cấu trúc The last time

The last time là cấu trúc câu không còn xa lạ trong Tiếng Anh, cấu trúc câu này thường được sử dụng rất phổ biến trong nhiều trường hợp. Mỗi một ngữ cảnh, the last time sẽ thể hiện ý nghĩa khác nhau. Chính vì thế mà có rất nhiều sự nhầm lẫn cho cấu trúc câu này.

Vậy cụ thể cấu trúc the last time được sử dụng như thế nào và trong những trường hợp ra sao? Để có thể hiểu rõ hơn, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

THE LAST TIME NGHĨA LÀ GÌ

The last time được cấu tạo từ những thành tố sau:

–  The: Đại từ chỉ định

–  Last: Tính từ có nghĩa là cuối cùng; gần đây nhất.

–  Time: Danh từ có nghĩa là lần; lúc; thời điểm.

The last time có nghĩa là lần cuối cùng.

Ngoài ra, từ last trong the last time còn có thể được dùng như một động từ (V), danh từ (N), tính từ (Adj).

 • (Adj): Vừa qua, trước / Cuối cùng, sau chót / Mới nhất, gần đây nhất
 • (N): Lần cuối, lần sau cùng / Người cuối cùng, người sau cùng
 • (V): Tồn tại, kéo dài, lâu bền, tiếp tục

II. CẤU TRÚC THE LAST TIME

The last time được xem như một mệnh đề thời gian, được sử dụng để bổ ngữ cho mệnh đề chính ở phía sau. Cấu trúc the last time dùng để diễn tả thời gian, thời điểm ở lần cuối cùng của những chủ thể,, sự vật, sự việc, sự kiện, hiện tượng. Động từ sau the last time thường là ở dạng quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành.

The last time + S + V(ed/ PI) + was + khoảng thời gian/ mốc thời gian

Ex:

– The last time, I met him at a cafe across from the university: Lần cuối cùng tôi gặp anh ta tại quán cà phê đối diện trường đại học

– The last time I saw Running man was October: Lần cuối cùng tôi xem chương trình Running Man là vào tháng 10

III. CẤU TRÚC TƯƠNG ĐƯƠNG THE LAST TIME

 • The last time + S + Verb(ed/PI) +…+ was + mốc thời gian

          = S + have/ has + not + Verb(PII)+…+ since + mốc thời gian

           (Ai đó/ sự vật gì/ hiện tượng gì đã không… kể từ lúc…)

 • The last time + S + Verb(ed/PI) +…+ was + khoảng thời gian + ago
  = S + Last + Verb(ed/PI) + khoảng thời gian + ago
  = S + have/ has + not + Verb(PII)+…+ for + khoảng thời gian
  = It + is + khoảng thời gian + since + S + Verb (ed/ PI)

Ex: 

 • The last time we met was when she was 10 years old: Lần cuối cùng chúng tôi gặp cô ấy là khi cô ấy 5 tuổi.

          = She hasn’t met we since when she was 10 years old: Cô ấy đã không gặp chúng tôi kể từ khi cô ấy            5 tuổi.

III. CÂU HỎI VỚI THE LAST TIME

Cấu trúc the last time dùng để chỉ về khoảng thời gian, chính vì thế khi sử dụng the last time để hỏi thì cấu trúc câu hỏi phải là:

When was the last time + S + Verb(ed/PI)+…+?

Lưu ý: Trợ động từ  đã sử dụng was, nhưng động từ vẫn phải luôn chia ở dạng quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.

Ex:

 • When was the last time you saw the child?: Lần cuối cùng bạn nhìn thấy đứa trẻ là khi nào?
 • When was the last time you talked to him?: Lần cuối cùng bạn nói chuyện với anh ấy là khi nào?

IV. MỘT SỐ LƯU Ý NHỎ KHI DÙNG CẤU TRÚC THE LAST TIME

 • Thông thường khi sử dụng the last time, có nhiều người hay nhầm lẫn giữa the last timelast time. Tuy nhiên, cách sử dụng là hoàn toàn khác nhau:

– The last time: Dùng cho sự việc, hiện tượng, vấn đề, chủ thể… không xảy ra nữa

– Last time: Dùng cho sự việc, hiện tượng, vấn đề, chủ thể… xảy ra trong thời gian gần thời điểm hiện tại nhất và còn có thể tiếp tục ở tương lai.

 • Cấu trúc the last time sẽ được sử dụng với động từ ở thì quá khứ đơn, nếu hành động đã diễn ra. Có một số trường hợp the last time còn được sử dụng ở thì hiện tại, tức là động từ được chia ở hiện tại. Nếu hành động đó đang diễn ra.

Bên trên là những kiển thức cơ bản tổng hợp liên quan đến cấu trúc the last time, hi vọng với những chia sẻ hữu ích này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về cấu trúc câu này. Từ đó áp dụng thực hành và học tập Tiếng anh hiệu quả.

Xem thêm:

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"