Cách đặt câu hỏi Wh trong Tiếng Anh

Wh question là dạng câu hỏi được sử dụng rất phổ biến trong Tiếng anh, nó thể hiện cả trong văn nói và văn viết. Vì thế bạn cần phải nắm rõ nền tảng kiến thức này, để có thể đặt câu hỏi một cách tốt nhất trong quá trình học tập cũng như giao tiếp.

Vậy bạn đã biết Cách đặt câu hỏi Wh trong Tiếng Anh như thế nào hay chưa? Ngay sau đây hãy cùng IDT tìm hiểu rõ hơn về kiến thức ngữ pháp này nhé!

Cách đặt câu hỏi Wh trong Tiếng Anh

Câu hỏi Wh là gì?

Câu hỏi Wh là một trong những câu hỏi phổ biến trong Tiếng Anh, nó bắt đầu bằng Wh đứng đầu câu. Đây là những từ để hỏi bao gồm: What, Who, Which, Why, Where, When, Whose và How. Mục đích của câu hỏi Wh là dùng để lấy thông tin.

Những câu hỏi Wh và cách sử dụng

WHAT Khi dùng để hỏi về một điều gì đó, có thể bắt đầu câu hỏi với từ WHAT.

Ex: What are you doing?

 

WHERE Dùng để hỏi về vị trí, địa điểm.

Ex: Where do you live?

 

WHEN When để hỏi về thời gian.

Ex: When are you leaving?

WHY Why dùng để hỏi về lý do / nguyên nhân.

Ex: Why is he crying?

WHO Dùng để hỏi về người.

Ex: Who told you that story?

WHOM Được sử dụng để hỏi về người (đối tượng của động từ).

Ex: Whom was Jim talking to? He was talking to Jack, his new roommate.

WHOSE Được sử dụng để hỏi về sự sở hữu.

Ex: Whose books are these?

WHICH Được sử dụng để hỏi về sự lựa chọn.

Ex: Which one do you choose? The left or right?

 

HOW Được sử dụng để hỏi về cách thức / quy trình.

Ex: How can you get here?

 

Cách đặt câu hỏi Wh

Áp dụng theo cấu trúc câu hỏi, ta có thể chia ra những nhóm cách đặt câu hỏi Wh như sau:

WHOM – WHAT WHAT – WHO

WHEN – WHERE – WHY – HOW

Cách đặt các câu hỏi với Whom và What, khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động/ sự việc. Khi muốn biết về chủ ngữ hay chủ thể của hành động/ sự việc thì dùng What và Who. Nếu muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động/sự việc thì dùng When, Where, Why, How.
Cấu trúc:

Whom/ What + trợ động từ (do/ did/ does) + S + V +…?

Ex: What did Jim say with my sister?

 

Cấu trúc
Who/what + verb + (complement) + (modifier)Ex: Who is talking with Linda?
Cấu trúc
When/ where/ why/ how + trợ động từ(be, do, does, did) + S + V + bổ ngữ (+ tân ngữ)?Ex: How do you do?

Cách đặt câu hỏi Wh trong Tiếng Anh

Một số lưu ý cho cách đặt câu hỏi Wh

  • Câu hỏi về chủ ngữ: Đối với câu hỏi về chủ ngữ chỉ cần thay chủ ngữ bằng từ để hỏi thích hợp.

Ex:

– Who wants something to eat? (Có ai muốn ăn gì không?)

– What happened to you last night? (Chuyện gì đã xãy ra với bạn tối qua vậy?)

  • Câu hỏi về vị ngữ: Đối với câu hỏi về vị ngữ, tìm từ để hỏi thích hợp (Who) sau đó đặt từ để hỏi ở đầu câu và mượn trợ động từ tương ứng với chủ từ. Sau đó thực hiện đảo ngữ với trợ động từ như với câu hỏi Yes/No theo cấu trúc WH- + Trợ động từ (Động từ “tobe”, Động từ “To have”, Động từ khuyết thiếu: can, may, dare, will, should) + chủ ngữ. Lưu ý nếu trong câu có hai trợ động từ trở lên, trợ động từ đầu tiên sẽ được đặt lên trước chủ ngữ.

Xem thêm:

Enjoyed this video?
Cách đặt câu hỏi Wh trong Tiếng Anh
"No Thanks. Please Close This Box!"