Học tiếng Anh qua phim ảnh: Scratch someone’s back – Phim Batman Begins (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: http://www.youtube.com/playlist?list=PLzFe11LJLRXUjrNIPxBjxr-cP90jQ6frm

Chương trình ‘English at the Movies’ sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, tiếng lóng, hay thành ngữ phổ biến của Mỹ qua các bộ phim của Hollywood. Cụm từ của tuần này là SCRATCH SOMEONE’S BACK qua phim Batman Begin.

Batman Begins là bộ phim hành động năm 2005 về Bruce Wayne, Người Dơi. Với sự trợ giúp của viên cảnh sát đang lên Jim Gordon, Người Dơi lên đường chặn đứng những mưu mô đen tối đang được những nhóm người xấu lên kế hoạch thực hiện.

SCRATCH SOMEONE’S BACK có nghĩa là do someone a favor in hope that favor will be returned. Giúp ai đó với hy vọng sẽ được đền đáp lại.

Ví dụ: Take my car. I scratch your back, you’ll scratch mine.

Hay it can be put in the opposite way ask someone a favor and will return it.

Ví dụ: Can you lend me July’s rent? If you scratch my back, I’ll scratch yours.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"