10 thành ngữ với “Home”

1: Go home to get beauty sleep

Dùng để nói khi một người phải đi về vì đã muộn rồi.

  • Jamie needs to get up early. We’d better let her go home to get her beauty sleep. (Jamie phải dậy sớm. Chúng ta nên để cô ấy về nhà ngủ đi thôi)

>>> “House” và “Home” khác nhau như thế nào?

2: Run home to mama

Khi ai đó “run home to mama” có nghĩa là họ đang từ bỏ một thứ gì quan trọng như kết hôn để trở về một nơi thoải mái. Ví dụ:

  • Whenever Paul gets hurt, he runs home to mama. (Mỗi khi Paul bị tổn thương, anh ta lại lẩn trốn)

3: Close to home

Chỉ một điều gì đó ảnh hưởng sâu sắc đến cá nhân 1 người. Ví dụ:

  • John’s remarks about distracted drivers hit Mary close to home because her mother died in a car accident. (Lời bình luận của John về những tài xế mất tập trung có ảnh hưởng sâu sắc đến Mary bởi vì mẹ cô ấy mất trong một tai nạn ô tô)

4: Coming home to roost

Ác giả ác báo

  • Jerry tore his pants climbing over a fence. He knew the chickens would come home to roost when his mom noticed the tear. (Jerry làm rách quần khi trèo qua hàng rào. Nó biết là nó sẽ phải chịu hậu quả khi mẹ mình phát hiện ra vết rách)

5: Until the cows come home

Mãi mãi, lâu dài, vô tận

  • Mark told Miranda he would love her until the cows came home. (Mark nói với Miranda là anh ta sẽ yêu cô ấy mãi mãi)

6: The lights are on, but nobody’s home

Đây là câu thành ngữ hài hước để chỉ một người hấp dẫn nhưng lại không thông minh lắm.

  • The male model was handsome but stupid. His lights are on, but nobody’s home. (Người mẫu nam đẹp trai nhưng ngốc ngếch)

7: Eaten out of house and home

Ăn đến sạt nghiệp

  • When Irene visits her grandparents, she always eats them out of house and home. (Khi Irene đến thăm ông bà, nó lúc nào cũng ăn nhiều đến nỗi ông bà cô sạt nghiệp)

8: A home away from home

Một nơi thân mật ấm cúng như ở nhà

  • Mike goes to Baltimore every weekend. It’s his home away from home. (Mike đến Baltimore mỗi cuối tuần. Đó là ngôi nhà thứ 2 của anh ấy)

9: It’s nothing to write home about

Chẳng có gì đáng nói cả

  • The meal was okay, but it was nothing to write home about. (Bữa ăn thì ổn nhưng cũng chẳng có gì đáng nói cả)

10: Home is where the heart is

Mái ấm là nơi con tim trú ngụ

  • Josephine decided to travel to China with her boyfriend. After all, home is where the heart is. (Josephine quyết định đi đến Trung Quốc với bạn trai. Sau cùng thì mái ấm là nơi con tím trú ngụ)
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"