Tuyển chọn 1500 và 800 Phrasal Verbs thông dụng trong tiếng anh

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách Tuyển chọn 1500 và 800 Phrasal Verbs thông dụng trong tiếng anh. Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Table of Contents

Tuyển chọn 1500 và 800 Phrasal Verbs thông dụng trong tiếng anh giúp các bạn sử dụng tiếng anh một cách linh hoạt trong đời sống cũng như áp dụng cho các kỳ thi THPT Quốc Gia và kỳ thi học thuật nâng cao như IELTS. Các cụm từ Phrasal Verbs có ý nghĩa rất quan trọng trong giao tiếp và thi cử, do đó các bạn cần tích lũy cho mình nhiều cụm động từ để sử dụng tốt hơn cũng như hiểu ý nghĩa câu một cách chắc chắn.

1. Trước hết chúng ta cần hiểu PHRASAL VERB trong tiếng anh là gì?

A Phrasal verb là một cụm động từ mới được kết hợp từ động từ và một từ nhỏ khác gọi là particle, với ý nghĩa khác với động từ ban đầu.

Từ particle này là một giới từ hoặc trạng từ được sử dụng theo từng ngữ cảnh. Khi học cụm động từ, bạn không được dùng cách dịch nghĩa kết hợp của động từ và giới từ/trạng từ như thông thường mà nó sẽ có nghĩa khác, cần ghi nhớ riêng.

2. Phrasal Verbs thường áp dụng trong các tình huống nào?

Phrasal verbs sử dụng trong tiếng Anh với các vai trò như sau: Một số phrasal verb là nội động từ. Nội động từ không có tân ngữ đi kèm.

Example: He suddenly showed up. “show up” cannot take an object

Một số phrasal verb là ngoại động từ. Ngoại động từ có tân ngữ đi kèm.

Example: I made up the story. “story” is the object of “make up

Đóng vai trò là Ngoại động từ, cụm từ được chia thành hai nhóm: Là ngoại động từ có thể chèn tân ngữ vào giữa. Tân ngữ được đặt giữa động từ và giới từ.

Example: I talked my mother into letting me borrow the car.

She looked the phone number up.

Một số phrasal verb là ngoại động từ thì không thể chèn tân ngữ vào giữa. Tân ngữ đứng sau giới từ.

Example: I ran into an old friend yesterday.

They are looking into the problem.

Một số phrasal verb là ngoại động từ có thể chèn được tân ngữ ở cả 2 vị trí.

Example: I looked the number up in the phone book.

I looked up the number in the phone book. Example:

Mặc dù có một số phrasal verb có thể chèn được tân ngữ ở cả 2 vị trí, bạn phải đặt tân ngữ ở giữa động từ và giới từ nếu tân ngữ đó là một đại từ.

Example: I looked the number up in the phone book.

I looked up the number in the phone book.

I looked it up in the phone book. correct

I looked up it in the phone book. incorrect

3. Cách tiếp cận và học Phrasal Verbs hiệu quả?

Phrasal verbs thường không tuân theo một sự cố định nào cả. Mặc dù bạn có thể bắt gặp các phrasal verbs cùng chung từ một động từ nhưng ý nghĩa của nó không giống nhau hay liên quan đến ý nghĩa của từ chính, mặc dù có một số ngoại lệ khác.

Vì thế, cách học tốt nhất là như học từ vựng, bạn cần học thuộc. Khi học, bạn ghi chép lại theo hệ thống để từ đó có thể nhớ được nhiều hơn. Bên cạnh đó, các bạn hãy dùng sổ để ghi lại và nhớ ứng dụng cho bài làm của mình. Những ngữ cảnh để sử dụng các cụm từ là cách để ghi nhớ nhiều hơn bởi các cụm từ dùng cho các ngữ cảnh khác nhau sẽ khác nhau.

4. Tổng hợp 1500+800 Phrasal Verbs thông dụng giúp bạn học tốt tiếng anh

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOKTẠI ĐÂY.

Sách Tuyển chọn 1500 và 800 Phrasal Verbs thông dụng trong tiếng anh được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"