Học tiếng Anh qua phim ảnh: Blow Off Steam – phim Man of the House (VOA)

Học tiếng Anh: http://www.facebook.com/Words.and.Idioms hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình của VOA Learning English for Vietnamese (http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Man of the House là một bộ phim hài hình sự xoay quanh một cảnh sát thuộc đội biệt động Texas, đóng giả làm một trợ lý huấn luyện đội cổ vũ của một trường đại học, nhằm bảo vệ họ vì họ đã tình cờ trở thành những nhân chứng của một vụ giết người.

Trong đoạn này, cô gái đang nói với người đàn ông về Teresa và Antonio. Cô gái đã nói Teresa phải ‘blow off some steam’ như vậy có ý là Teresa cần phải đi giải khuây để bớt căng thẳng sau khi cãi nhau với Antonio.

Blow off some steam: to do or say something that helps you get rid of strong feelings or energy (làm hay nói gì đó để giúp loại bỏ cảm giác mạnh mẽ hay một năng lượng nào đó).

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"