Bí kíp đạt được 450 điểm TOEIC dành cho người mất gốc

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách Bí kíp đạt được 450 điểm TOEIC dành cho người mất gốc. Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Chia sẻ  khóa học “Bí kíp đạt được 450 điểm TOEIC dành cho người mất gốc” mang lại cho các em học sinh những bí quyết, chiến thuật quan trọng để đạt được điểm 450 Toeic trong vòng tầm 2-3 tháng đối với những bạn đã mất gốc, hoặc những người đi làm lâu không tiếp xúc với tiếng anh.


Khóa học này được chia thành 5 phần, với các bài học bám sát các nội dung của kỳ thi Toeic:

Phần 1: Giới thiệu về giảng viên và khóa học

 • Bài 1 – Giới thiệu về giảng viên và khóa học
 • Bài 2 – Những điều cần biết về bài thi TOEIC và chiến thuật 450

Phần 2: Tìm hiểu về Listening – Part 1 trong bài thi Toeic

 • Bài 3 – Mô tả tranh phần 1
 • Bài 4 – Mô tả tranh phần 2

Phần 3: Tìm hiểu về Listening – Part 2 trong bài thi Toeic

 • Bài 5 – Câu hỏi What/which
 • Bài 6 – Câu hỏi When
 • Bài 7 – Câu hỏi Where
 • Bài 8 – Câu hỏi Who/Whose/Whom
 • Bài 9 – Câu hỏi Why
 • Bài 10 – Câu hỏi How
 • Bài 11 – Câu hỏi lựa chọn
 • Bài 12 – Câu yêu cầu, gợi ý hoặc xin phép
 • Bài 13 – Câu hỏi yes/no
 • Bài 14 – Câu trần thuật

Phần 4: Tìm hiểu về Reading trong bài thi Toeic

 • Bài 15  – Cấu trúc câu và các từ loại trong Tiếng Anh
 • Bài 16 – Động từ và thì của động từ
 • Bài 17 – Quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành
 • Bài 18 – Thì tương lai đơn và tương lai gần
 • Bài 19 – Thể bị động và thể chủ động
 • Bài 20 – Câu điều kiện
 • Bài 21  -Động từ nguyên thể và danh động từ
 • Bài 22 – Tính từ, trạng từ và các cấu trúc so sánh
 • Bài 23 – Liên từ và giới từ
 • Bài 24 – Mệnh đề quan hệ
 • Bài 25 – Danh từ và đại từ
 • Bài 26 – Tổng kết phần Reading

Phần 5: Tổng kết khóa học

 • Bài 27 – Tổng kết khóa học TOEIC

CLICK LINK DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Sách Bí kíp đạt được 450 điểm TOEIC dành cho người mất gốc được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"