Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Future (VOA)

Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English – World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Future. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html

FUTURE: TƯƠNG LAI, vừa có nghĩa là khoảng thời gian hay những gì sẽ xảy đến sau hiện tại, hoặc có nghĩa là khả năng thành công hay tồn tại ở một thời điểm sau này. FUTURE thường được dùng trong những cụm từ phổ biến như ‘IN THE NEAR FUTURE’ hoặc ‘FOR/IN THE FORESEEABLE FUTURE’ để diễn tả một sự việc sẽ sớm xảy ra căn cứ theo tình hình hiện tại. Ðể diễn tả ý tưởng ‘tương lai sẽ như thế nào’, người ta thường dùng động từ HOLD theo sau chủ ngữ FUTURE. Khi FUTURE mang nghĩa ‘khả năng thành công,’ nó có thể được bổ nghĩa bởi những tính từ như BRIGHT hoặc PROMISING.

Phần tiếng Anh:

What is in the future for American-Russian relations? Political analysts around the world are trying to find the answer to that question. US President Barack Obama canceled next month’s one-on-one meeting with his Russian counterpart, Vladimir Putin. There have been many disagreements between two countries lately. But the main reason for Mr. Obama’s decision not to meet Mr. Putin is Russia’s decision to grant temporary asylum to Edward Snowden. He’s the American who revealed the existence of US government surveillance programs. The White House wants Russia to send Snowden back to the United State to be tried for spying.

And how about the future of the Washington Post? One of the leading American newspapers has been sold to Amazon-dot-com’s visionary founder and CEO Jeff Bezos. The price – 250 million dollars. Because of deep revenue losses from declines in circulation and advertising sales, the future of many American newspapers is grim. For his part, Bezos says he has no magic wand. In his letter to Post employees he said: “We will need to invent, which means we will need to experiment.”

Now, to one invention that could have a big impact on the future of medicine. Chinese researchers at Hangzhou Electronic Science and Technology University have engineered human body parts made of cells using 3D bio-printing technology. Inside its cartridge are biomaterials such as cells. After connecting with the computer to obtain data of the models, the printer can make human body parts like ears, noses and even faces. But the researchers acknowledge it may take a long time to bring the wonders of 3D printing to patients in a clinic.

Dịch sang tiếng Việt:

Tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga sẽ ra sao? Các nhà phân tích chính trị khắp thế giới đang cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy bỏ một cuộc họp trực tiếp vào tháng tới với người đồng cấp Nga, ông Vladimir Putin. Có nhiều bất đồng giữa hai nước trong thời gian gần đây. Nhưng lý do chính cho quyết định của ông Obama không gặp ông Putin là việc Nga quyết định cấp quy chế tị nạn tạm thời cho Edward Snowden. Anh ta là người Mỹ đã tiết lộ sự tồn tại của nhưng chương trình giám sát của chính phủ Mỹ. Tòa Bạch Ốc muốn Nga trả Snowden về Mỹ để chịu xét xử vì tội hoạt động gián điệp.

Và tương lai của tờ The Washington Post thì sao? Một trong những tờ báo hàng đầu của Mỹ đã được bán cho người sáng lập và tổng giám đốc có tầm nhìn xa trông rộng của Amazon-dot-com, ông Jeff Bezos. Giá bán là 250 triệu đô la. Vì thất thu nặng do số lượng phát hành và doanh thu quảng cáo giảm, tương lai của nhiều tờ báo in của Mỹ khá ảm đạm. Về phần mình, ông Bezos nói rằng ông không có cây đũa thần. Trong thư gửi cho nhân viên tòa báo ông nói: “Chúng ta sẽ cần phải sáng tạo, nghĩa là chúng ta sẽ phải thể nghiệm.”

Các nhà nghiên cứu thuộc đại học Khoa học Ðiện tử và Công nghệ Hàng Châu đã chế tạo //ENGINEER// bộ phận cơ thể người bằng công nghệ in sinh học 3 chiều //3D BIO-PRINTING TECHNOLOGY//. Máy in sinh học này cho phép tạo ra những bộ phận như tai, mũi và thậm chí cả khuôn mặt từ ‘mực’ in là những tế bào. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thừa nhận //ACKNOWLEDGE// có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi áp dụng công nghệ này cho bệnh nhân.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"