Cambridge English Grammar and Vocabulary for Advanced (eBook+Audio)

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách Cambridge English Grammar and Vocabulary for Advanced (eBook+Audio). Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Cuốn sách Cambridge English Grammar and Vocabulary for Advanced (eBook+Audio) – Ngữ pháp và từ vựng nâng cao cung cấp sự bao quát hoàn toàn về ngữ pháp và từ vựng cần thiết cho các bài kiểm tra, đồng thời phát triển kỹ năng nghe. 

Nội dung cuốn sách:

Introduction 5

Exam summary 6

Map of the book 8

GRAMMAR SECTION

Unit 1 Tenses 10

Unit 2 The future 17

Unit3 Modals (l) 25

Unit 4 Modals (2) 32

Unit 5 Nouns, agreement and articles 39

Unit 6 Determiners and quantifiers 47

Unit 7 Adverbs and adjectives 54

Unit 8 Comparison 60

Unit 9 Verb patterns (1) 66

Unit 10 Verb patterns (2) 72

Unit 11 Relative clauses (1) 80

Unit 12 Relative clauses (2) 87

Unit 13 Adverbial clauses 94

Unit 14 Conditionals 100

Unit 15 Participle, to-infinitive and reduced clauses 107

Unit 16 Noun clauses 113

Unit 17 Conjunctions and connectors 119

Unit 18 The passive 126

Unit 19 Reporting 134

Unit 20 Substitution and ellipsis 140

Unit 21 Word order and emphasis 148

Unit 22 Nominalisation 154

Unit 23 It and there 161;

Unit 24 Complex prepositions and prepositions after verbs 168

Unit 25 Prepositions after nouns and adjectives 174

VOCABULARY SECTION

Unit 26 Cities 179

Unit 27 Personal history 184

Unit 28 The arts 188

Unit 29 Migrations 192

Unit 30 Risking it 196

Unit 31 Gender issues 201

Unit 32 Education 205

Unit 33 Health 210

Unit 34 Getting about 214

Unit 35 Moods 218

Unit 36 Fame and fortune 222

Unit 37 Relationships 226

Unit 38 Time off 230

Unit 39 Media 235

Unit 40 The world of work 239

Unit 41 Economics and business 243

Unit 42 The living world 247

Unit 43 Personal contact 251

Unit 44 The environment 255

Unit 45 Science and technology 259

Answer key 263

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK +AUDIO TẠI ĐÂY.

Sách Cambridge English Grammar and Vocabulary for Advanced (eBook+Audio) được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"