Tag: động từ bất quy tắc

Take in là gì?

Take in là gì? Take là một trong những động từ hay xuất hiện …