Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Hostility (VOA)

Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English – World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Hostility. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html

HOSTILITY là danh từ có nghĩa là trạng thái hay cảm xúc thù hằn, thù nghịch giữa hai đối tượng nào đó, rất dễ dẫn đến xung đột. HOSTILITY khi được dùng ở dạng số nhiều lại mang nghĩa chỉ hành động thù nghịch như đánh nhau trong chiến tranh. Tính từ là HOSTILE. HOSTILE đi cùng với giới từ TO để chỉ đối tượng mà sự thù nghịch hướng tới.

Một số từ vựng có liên quan đến đề tài xung đột, chiến tranh:

Khi chiến tranh bùng nổ ta dùng cụm động từ BREAK OUT. BREAK OUT còn có thể được dùng để chỉ dịch bệnh bùng phát.

Khi một bên bị bại trận thì bên đó bị DEFEATED hay SUFFER A DEFEAT.

Khi hai bên đồng ý chấm dứt chiến tranh, họ phải NEGOTIATE A PEACE TREATY, tức là ‘thương thảo một hiệp ước hòa bình’.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"