Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành tập 1

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành tập 1. Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Cuốn sách Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành tập 1 do nhằm cập nhật những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh hiện đại. Định hướng biên soạn giáo trình này dựa trên các tiêu chí:
Những cấu trúc ngữ pháp được thể hiện qua những dạng thức ngữ pháp cơ bản và được kết hợp chặt chẽ với cách dùng trong tiếng Anh chuẩn ngày nay; Nghĩa của từ thay đổi tùy thuộc vào hành vi ngữ pháp của nó trong câu; Trọng tâm được đặt vào nghĩa ngữ cảnh và nghĩa này quyết định sự lựa chọn các quy tắc ngữ pháp phù hợp. Về mặt lý thuyết, chúng tôi chủ yếu dựa vào cách tiếp cận của các nhà ngữ pháp chọn lọc như John EastWood, Leo Jones, Penny Ur, L. G. Alexander, v.v..

Sách Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành tập 1 được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"