Cách sử dụng giới từ By, For, During, Of

Như các bạn cũng đã biết các giới từ  By, For, During, To, Of được sử dụng rất nhiều khi giao tiếp tiếng Anh trong cả văn nói và văn viết, việc luyện tập ngữ pháp tiếng Anh với những mẫu câu sử dụng chúng là hết sức cần thiết. Trong bài này các bạn hãy cùng IDT.EDU.VN tìm hiểu cách dùng các giới từ, vị trí của các giới từ By, For, During, To, Of trong câu.

1: Cách dùng by – Cách sử dụng by phổ biến nhất

Cách sử dụng by trong các thành ngữ nói lên cách thức ta làm một việc nào đó hoặc cách thức một việc gì đó xẩy ra. Cách thức chúng ta đi lại, phương tiện.

Ví dụ:

I go to the bank by bus.

 • Tôi đi tới nhà băng bằng xe buýt.

We hadn’t arranged to meet. We met by chance.

 • Chúng tôi đã không hẹ gặp, chúng tôi tình cờ gặp nhau.

Cách dùng by trong câu bị động.

Ví dụ:

The book was read by millions of people

 • Cuấn sách này được đọc bởi hàng triệu độc giả

Cách dùng by khi nói về khoảng cách với  nghĩa gần, cạnh.

Ví dụ:

My house by the church

 • Nhà tôi gần nhà thờ.

Cách dùng by làm tiêu chuẩn, đơn vị hoặc sử dụng trong  các phép tính.

Ví dụ:

Rent a car by the day.

 • Ô tô cho thuê theo ngày.

6 multipled by 2 equals 12 .

 • 6 nhân 2 bằng 12.

The room measures fifteen by twenty feet.

 • Căn phòng này 15 bộ chiều rông và 20 bộ chiều dài.

2: Cách sử dụng giới từ For và During

Cách dùng for để chỉ người được dự kiến nhận hay được lợi từ một cái gì.

Ví dụ:

A letter for you

 • Một bức thư cho bạn.

Cách dùng for chỉ mục đích hoặc chức năng.

Ví dụ:

Is this the train for Glasgow

 • Chuyến tầu này đi Glasgow phải không?

I bought this house for the following reasons

 • Tôi đã mua ngôi nhà này vì những lý do sau đây

Chúng ta dùng for + một khoảng thời gian  (for six years, for two hours, for a week….) để nói rằng  một sự  việc nào đó diễn ra trong bao lâu.

Ví dụ:

I’ve live in this house for six months

 • Tôi đã sống trong căn nhà được 6 tháng.

Lưu ý: không dùng during trong những trường hợp sau

it rained for three days without stopping (không nói “during three day’s”)

 • Trời đã mưa không ngớt trong ba ngày

Chúng ta dùng During + danh từ  để chỉ lúc nòa sự việc xẩy ra (không phải trong bao lâu)

During the  film, during our holiday, during the night…

Ví dụ:

I fell asleep during the film.

 • Tôi đã ngủ gật trong buổi chiếu phim.

3: Cách sử dụng giới từ ” To “

Cách dùng To để chỉ phương hướng, tọa lạc ở một vị trí cụ thể.

Ví dụ:

She is walking to the office.

 • Cô ấy đang đi về phí bưu điện

There are mountains to the south

 • Có những quả núi ở phía nam.

Cách dùng to để chỉ cho tới tận, đến tới (về không gian)

Ví dụ:

That garden extends to the river bank.

 • Khu vườn đó trải rộng tới bờ sông

Cách dùng to để chỉ về thời gian trước một thời điểm nào đó.

Ví dụ:

A quarter to two

 • 2 giờ kém 15.

Cách dùng to để diễn đạt mục đích hoặc kết quả trong mệnh đề trạng ngữ.

Ví Dụ:

He came to help me

 • Anh ấy đến để giúp tôi.

 

She ran to the station only to find that the train had left.

 • Cô ấy chạy tới nhà ga chỉ để nhìn thấy con tầu đã đi.

4: Cách sử dụng giới từ ” OF “.

Giới từ of được dùng để chỉ sự sở hữu thuộc về.

Ví dụ:

A friend of mine .

 • Một người bạn của tôi.

Giới từ of  dùng để chỉ sự liên quan hoặc mô tả người hoặc vật

Ví dụ:

A photograph of my cat

 • Bức ảnh chụp con mèo của tôi.

Giới từ of cho thấy mối quan hệ giữa các bộ phận và tổng thể của một cái gì đó.

Ví dụ:

A member of the football team.

 • Một thành viên của đội đá bóng.

Trên đây là các ví dụ về cách dùng các giới từ phổ biến như By, For, During, Of cũng như cách sử dụng các giới từ này.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"