500 Grammar Based Conversation Questions

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách 500 Grammar Based Conversation Questions. Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Cuốn sách “500 Grammar Based Conversation Questions” là một cách tuyệt vời để các em học sinh thực hành ngữ pháp một cách tự nhiên và hấp dẫn. Cuốn sách này được sinh ra từ sự cần thiết trong các lớp học của riêng của tác giả. Tác giả đã phát hiện ra rằng hầu hết các sách giáo khoa chính của ESL đều dạy ngữ pháp nhưng lại thiếu nhiều cách để thực hành nó. Thông thường, nó chỉ là một số điền vào chỗ trống hoặc hoạt động phù hợp. Hoặc có lẽ một số hoạt động cảm thấy gượng ép và không tự nhiên.

Với việc sử dụng các câu hỏi hội thoại trong lớp học làm cho các bài học ngữ pháp trở nên hấp dẫn và thú vị hơn đối với các sinh viên học tiếng Anh / EFL trung cấp và cao cấp.

Những điểm ngữ pháp trong sách là gì?

Simple past, present perfect, simple present, modals of possibility and probability, gerunds vs. infinitives, modals of necessity, modals of advice, comparatives, conditionals real with the future (first conditional), will ,be going to, passive voice in the present, past continuous, reported speech / indirect speech, conditionals unreal with the past (third conditional), conditionals unreal with the present (second conditional), nouns (count / noncount / countable / uncountable), quantifiers, conditionals real with the present (zero conditional), past perfect continuous, superlatives, tag questions, adverbs of frequency, as … as (equatives), imperatives, passive voice with the past, used to / would, for / since, would rather / prefer.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Sách 500 Grammar Based Conversation Questions được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"