Sách giáo khoa Tiếng anh lớp 11 nâng cao

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách Sách giáo khoa Tiếng anh lớp 11 nâng cao. Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Sách giáo khoa Tiếng Anh 11 nâng cao được biên soạn theo chương trình Tiếng Anh nâng cao Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp theo các sách Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 và 10. Chương trình Tiếng Anh Trung học phổ thông, cũng giống như chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở, được xây dựng theo chủ đề (thematic); nghĩa là các chủ đề giao tiếp được lấy làm cơ sở để lựa chọn nội dung ngữ liệu và các hoạt động học tập trong lớp.

Sách Tiếng Anh 11 nâng cao gồm 16 bài học (unit) và 4 bài ôn tập (consolidation). Các bài học thể hiện những chủ điểm: Friendship; Personal Experience; Parties; Volunteer Work and Literacy Programs; Competitions; Population; Celebrations; Postal and Telecommunications Services; Nature in Danger; Sources of Energy; The Asian Games; Hobbies; Entertainment; Space Conquest; Wonders of the World; An English-Speaking World.

Mỗi bài học (unit) gồm:

+ Tựa (thể hiện chủ điểm theo chương trình)

+ Reading cung cấp thông tin qua một hay nhiều văn bản (text) nhằm giúp học sinh luyện các kĩ năng đọc như đọc lướt, đọc lấy thông tin nhanh, đọc để nhận ra cách dàn ý, tuỳ theo yêu cầu của mỗi bài học. Phần này cũng giúp cung cấp và mở rộng vốn từ và nâng cao trình độ ngữ pháp của học sinh.

Mục Before You Read ở đầu phần Reading là phần thông tin gợi mở kiến thức nền có liên quan đến chủ điểm để chuẩn bị chuyển sang bài học. Phần này có thể là các hoạt động ghép tranh/ ảnh với thông tin, trả lời một số câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm và kiến thức của học sinh gắn với chủ điểm, v.v.

+ Listening gồm các bài tập luyện nghe hiểu (listening comprehension) có nội dung thể hiện chủ điểm bài học. Phần này yêu cầu học sinh nghe một đoạn hội thoại (dialogue) hay một văn bản hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh, sau đó để học sinh tự kiểm tra mức độ hiểu qua nhiều hình thức như : đánh dấu (check) vào ô cho sẵn, liệt kê (list), điền chi tiết đã nghe vào chỗ trống (complete), trả lời (answer) câu hỏi cho sẵn, v.v.

+ Speaking gồm các hoạt động luyện nói theo các chức nâng ngôn ngữ uà theo chủ điểm bài học. Phần này được trình bày qua nhiều hình thức như thảo luận nhóm (group discussion), thực tập theo nhóm đôi (pair Work), trình bày quan điểm cá nhân (individual presentation), mô tả (description), v.v. theo các thông tin gợi ý hoặc hướng dẫn.

+ Writing gồm các bài tập phát triển kĩ nâng viết của học sinh. Nhiều hình thức viết được đưa vào như : viết một đoạn tóm tắt (summary), viết thư yêu cầu (letter of request), viết thư giới thiệu (letter of recommendation), v.v.

+ Language Focus thống kê ưà trình bày các ưấn đề liên quan dến từ (Word Study) và ngữ pháp (Grammar) trong bài học và một số bài luyện để minh hoạ.

Mỗi bài ôn tập (Consolidation) gồm:

+ Pronunciation với các câu trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh ôn lại và mở rộng các vấn đề phát âm.

+ Listenỉng Compréhension giúp học sinh nghe hiểu, ôn lại các nội dung đã học trong các bài học. Dạng trắc nghiệm khách quan được sử dụng nhằm giúp học sinh làm quen với hình thức kiểm tra này.

+ Vocabuỉary với các câu trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh ôn lại từ ngữ và các vấn đề liên quan đến từ ngữ đã học.

+ Grammar and Structure với các câu trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh ôn lại các nội dung ngữ pháp và cấu trúc đã học trong các bài học.

+ Reading dùng để kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh qua một số kĩ năng đọc.

+ Writing kiểm tra khả năng viết của học sinh.

Nội dung các bài học trong cuốn sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 nâng cao:

Unit 1 Friendship
Unit 2 Persional Eperience
Unit 3 Parties
Unit 4 Volunteer Work and Literacy Programs
Consolidation 1
Unit 5 Competitions
Unit 6 Population
Unit 7 Celebrations
Unit 8 Postal and Telecom-munications Services
Consolidation 2
Unit 9 Nature in Danger
Unit 10 Source of Energy
Unit 11 The Asian Games
Unit 12 Hobbies
Consolidation 3
Unit 13 Entertainment
Unit 14 Space Conquest
Unit 15 Wonders of the World
Unit 16 An English – Speaking World
Consolidation 4

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Sách Sách giáo khoa Tiếng anh lớp 11 nâng cao được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"