Nhạc thiếu nhi tiếng Anh có phụ đề | Skip to my lou | Animal dance

Nhạc thiếu nhi tiếng Anh có phụ đề kết hợp cùng điệu nhảy các con vật hóm hỉnh hy vọng mang lại giây phút giải trí bổ ích cho các bé.
Lời bài hát:
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
———-
Flies in the buttermilk, shoo fly shoo
Flies in the buttermilk, shoo fly shoo
Flies in the buttermilk, shoo fly shoo
Skip to my Lou, my darling
———-
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
———-
Cat’s in the cream jar, ooh, ooh, ooh
Cat’s in the cream jar, ooh, ooh, ooh
Cat’s in the cream jar, ooh, ooh, ooh
Skip to my Lou, my darling.
———-
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
———-
Cows in the pasture, moo, moo, moo
Cows in the pasture, moo, moo, moo
Cows in the pasture, moo, moo, moo
Skip to my Lou, my darling
———-
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
———-
Little red wagon, painted blue
Little red wagon, painted blue
Little red wagon, painted blue
Skip to my Lou, my darling
———-
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
———-
Off to Texas, two by two
Off to Texas, two by two
Off to Texas, two by two
Skip to my Lou, my darling
———-
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
———-
Lost my partner, What’ll I do
Lost my partner, What’ll I do
Lost my partner, What’ll I do
Skip to my Lou, my darling
———-
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
———-
Found my partner love is true
Found my partner love is true
Found my partner love is true
Skip to my Lou, my darling
———-
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Lou, Lou skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
*Cùng xem các video bổ ích khác cho các bé thiếu nhi nhé:
– Nhạc thiếu nhi tiếng anh:

– Dạy bé học tiếng Anh:

– Dạy bé học các con vật:

#nhacthieunhitienganh , #animaldance , #skiptomylou , #nhacthieunhi , #daybethongminh

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"