Khóa học dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách Khóa học dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+. Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Chia sẻ khóa học: “Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+” của Cô Nguyệt Ca gồm hơn 70 bài giảng (video) với đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để học viên có thể tự tin đạt 750 điểm Listening TOEIC. Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững các dạng bài thi nghe thường gặp bao gồm các câu hỏi, tình huống… Ngoài ra, bạn sẽ biết các mẹo làm bài đạt điểm cao từ những chia sẻ chân thực của giảng viên. Từ đó, bạn có thể đạt được TOEIC 750+ bài thi nghe một cách dễ dàng.

Nội dung khóa học được chia thành 3 phần với 73 bài giảng:

Phần 1: Tổng quan 

 Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Nội dung khóa học

 Bài 2: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 1

 Bài 3: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 1)

 Bài 4: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 2)

 Bài 5: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 3)

 Bài 6: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 4)

 Bài 7: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 5)

 Bài 8: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 6)

 Bài 9: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 7)

 Bài 10: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 8)

 Bài 11: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 9)

 Bài 12: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 10)

 Bài 13: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 11)

 Bài 14: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 12)

 Bài 15: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 13)

 Bài 16: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 1)

 Bài 17: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 2)

 Bài 18: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 3)

 Bài 19: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 4)

 Bài 20: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 5)

 Bài 21: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 6)

 Bài 22: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 7)

 Bài 23: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 8)

 Bài 24: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 1)

 Bài 25: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 2)

 Bài 26: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 3)

 Bài 27: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 1)

 Bài 28: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 2)

 Bài 29: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 3)

 Bài 30: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 1)

 Bài 31: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 2)

 Bài 32: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 3)

 Bài 33: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 4)

 Bài 34: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 5)

 Bài 35: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 6)

 Bài 36: Câu hỏi thông thường (Phần 1)

 Bài 37: Câu hỏi thông thường (Phần 2)

 Bài 38: Câu hỏi thông thường (Phần 3)

 Bài 39: Câu hỏi thông thường (Phần 4)

 Bài 40: Câu hỏi thông thường (Phần 5)

 Bài 41: Câu hỏi thông thường (Phần 6)

 Bài 42: Câu hỏi thông thường (Phần 7)

 Bài 43: Câu hỏi thông thường (Phần 8)

 Bài 44: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 1)

 Bài 45: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 2)

 Bài 46: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 3)

 Bài 47: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 4)

 Bài 48: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 5)

 Bài 49: Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 1)

 Bài 50: Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 2)

 Bài 51: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 1)

 Bài 52: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 2)

 Bài 53: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 3)

 Bài 54: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 4)

 Bài 55: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 1)

 Bài 56: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 2)

 Bài 57: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 3)

 Bài 58: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 4)

 Bài 59: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 4

 Bài 60: Chiến thuật các dạng câu hỏi

 Bài 61: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 1)

 Bài 62: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 2)

 Bài 63: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 3)

 Bài 64: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 4)

 Bài 65: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 5)

 Bài 66: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 1)

 Bài 67: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 2)

 Bài 68: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 3)

 Bài 69: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 4)

 Bài 70: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 5)

 Bài 71: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 6)

 Bài 72: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 7)

Phần 3: Tổng kết khóa học

 Bài 73: Tổng kết khóa học

CLICK LINK DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY


Sách Khóa học dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+ được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"