Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Tragedy (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PL556BAAB2F06C4F2A

TRAGEDY là danh từ có nghĩa là một sự kiện hay một tình huống thương tâm, đặc biệt là có liên quan đến cái chết – BI KỊCH. TRAGEDY còn có nghĩa là một thể loại kịch có kết thúc buồn mà trong đó nhân vật chính chết. Trái nghĩa với TRAGEDY là COMEDY, hài kịch.

Phần tiếng Anh:

A tragedy continues to unfold in the Agean Sea between Turkey and Greece. At least 22 migrants drowned in three separate shipwrecks last week as more continue to arrive by the thousands. The International Organization for Migration reported migrant deaths on the Mediterranean Sea routes to Europe are breaking all previous records. IOM confirms 3,350 fatalities so far this year, surpassing the record-breaking death toll of 3,279 for all of 2014.

Another tragedy occurred last week in Afghanistan and Pakistan as a powerful 7.5-magnitude earthquake ripped across isolated mountainous areas of both countries, killing nearly 390 people. This seismic activity also leveled thousands of homes, forcing many to camp out in the open. In Pakistan the army was leading rescue efforts, as the government promised emergency aid and compensation. But with many of the affected communities isolated by rugged terrain and the Taliban’s presence in the area, help may not arrive before the snow does.

Finally, a huge two-month old fire in Brazilian jungle that environmental group Greenpeace calls a tragedy. The burned area is approximately equivalent to 190,000 football pitches. About 12,000 members of the Guajajara tribe are affected with the blaze that may have been started by illegal loggers invading the territory.

Dịch sang tiếng Việt:

Bi kịch tiếp tục diễn ra ở Biển Aegea giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Ít nhất 22 di dân chết đuối trong ba vụ đắm tàu riêng rẽ vào tuần trước trong khi hàng ngàn người tiếp tục kéo đến. Tổ chức Di cư Quốc tế báo cáo số di dân tử vong trên những tuyến đường ở Địa Trung Hải đến châu Âu đang phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. IOM xác nhận 3.350 người thiệt mạng tính tới thời điểm này trong năm, vượt qua con số kỉ lục 3.279 người cả năm 2014.

Một bi kịch xảy ra vào tuần trước tại Afghanistan và Pakistan khi một trận động đất 7,5 độ làm rung chuyển khu vực miền núi bị cô lập của cả hai nước, giết chết gần 390 người. Hoạt động địa chấn này cũng san bằng hàng ngàn ngôi nhà, buộc nhiều cắm trại ở ngoài trời. Tại Pakistan, quân đội dẫn đầu những nỗ lực cứu hộ trong khi chính phủ hứa cứu trợ khẩn cấp và bồi thường. Nhưng đối với nhiều sống trong vùng bị cô lập vì núi non và sự hiện diện của Taliban trong khu vực, cứu trợ có thể không thể đến kịp trước khi tuyết rơi.

Một bi kịch xảy ra vào tuần trước tại Afghanistan và Pakistan khi một trận động đất 7,5 độ làm rung chuyển khu vực miền núi bị cô lập của cả hai nước, giết chết gần 390 người. Hoạt động địa chấn này cũng san bằng hàng ngàn ngôi nhà, buộc nhiều cắm trại ở ngoài trời. Tại Pakistan, quân đội dẫn đầu những nỗ lực cứu hộ trong khi chính phủ hứa cứu trợ khẩn cấp và bồi thường. Nhưng đối với nhiều sống trong vùng bị cô lập vì núi non và sự hiện diện của Taliban trong khu vực, cứu trợ có thể không thể đến kịp trước khi tuyết rơi.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"