Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Member (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

MEMBER là danh từ, có nghĩa là THÀNH VIÊN. MEMBER có thể là người, con vật, cây cối thuộc một nhóm nào đó. MEMBER cũng có nghĩa là người, quốc gia hay một tổ chức gia nhập một nhóm, một hội nào đó.

Phần tiếng Anh:

German Chancellor Angela Merkel said that Europe’s treatment of migrants must be humane. Addressing members of the European People’s Party in Madrid, Spain, Ms. Merkel emphasized that every person who arrives in Europe has the right to be treated as a person. But she said that not everybody can stay in Europe. “Even if it hurts our heart, those who only have economic reasons, have to leave Europe because, otherwise, we are not going to be able to help those who need our help,” said Merkel.

In the United States, members of the Republican-controlled House of Representatives are pushing to return North Korea to Washington’s list of “state sponsors of terrorism.” Countries on the U.S. list are subject to strict controls on trade and other restrictions. Calls to return North Korea to the list intensified last year when Pyongyang was blamed for a cyber-attack on Sony Corporation. There are currently three countries on the “state sponsors of terrorism” list: Iran, Sudan and Syria.

Finally, a member of Germany’s national football team, Bastian Schweinsteiger is taking legal action against a Hong-Kong-based toy company for making Nazi figurines that bear a noticeable resemblance to him. The name of the figurine is Bastian. However, a company employee, Patrick Chan is quoted as saying the figurine was not modeled on the blond-haired, blue-eyed Schweinsteiger. Instead, the company employee said the figurine was simply based on the looks of a ‘typical German.’

Dịch sang tiếng Việt:

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng những di dân đến châu Âu cần được đối xử nhân đạo. Phát biểu trước những thành viên của Đảng Người châu Âu ở Madrid, Tây Ban Nha, bà Merkel nhấn mạnh ai đến châu Âu cũng có quyền được đối xử như con người. Nhưng bà nói rằng không phải ai cũng có thể ở lại châu Âu. “Dù điều này khiến chúng ta buồn lòng, nhưng những người chỉ có lý do kinh tế sẽ phải rời khỏi châu Âu, nếu không, chúng ta sẽ không thể giúp được những người cần được giúp đỡ,” bà nói.

Tại Mỹ, những thành viên trong Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát nhà đang thúc đẩy đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách “nhà nước tài trợ khủng bố” của Washington. Những nước nằm trong danh sách của Mỹ chịu những kiểm soát nghiêm ngặt về thương mại và những hạn chế khác. Những lời kêu gọi đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách này gia tăng cường độ vào năm ngoái khi Bình Nhưỡng bị quy trách về một vụ tấn công nhắm vào tập đoàn Sony. Hiện có ba nước nằm trong danh sách “nhà nước tài trợ khủng bố” là: Iran, Sudan và Syria.

Bastian Schweinsteiger, một thành viên của đội tuyển bóng đá Đức, đang có hành động pháp lý nhắm vào một công ty đồ chơi ở Hong-Kong vì làm những bức tượng nhỏ Đức Quốc xã có ngoại hình rất giống anh ta. Tên của bức tượng là Bastian. Tuy nhiên, một nhân viên công ty, Patrick Chan, được dẫn lời nói rằng bức tượng không mô phỏng cầu thủ tóc vàng, mắt xanh Schweinsteiger. Tthay vào đó, nhân viên này nói bức tượng chỉ đơn giản dựa trên ngoại hình của một “người Đức điển hình.”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"