Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Develop (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PL556BAAB2F06C4F2A

Ðộng từ DEVELOP có nghĩa là trở nên, hoặc làm cho cái gì trở nên lớn mạnh, tiến bộ, hoàn chỉnh hơn, PHÁT TRIỂN. DEVELOP còn được dùng để chỉ một sự việc diễn biến theo một chiều hướng nào đó. Danh từ của DEVELOP là DEVELOPMENT.

DEVELOP có thể được dùng với những giới từ như FROM và INTO để chỉ rõ sự biến đổi từ tình trạng này sang tình trạng khác: DEVELOP còn được dùng với nghĩa là ‘xây cất nhà cửa, đường sá v.v.’ để phát triển một khu đất chưa được sử dụng hiệu quả trước đó.

Phần tiếng Anh:

Thirteen years in development, the sea-based attack drone flies into history as the first drone launched from an aircraft carrier. The X-47B unmanned aircraft was launched from the American carrier ‘George H.W. Bush’ and had a flawless test flight. The drone is able to conduct surveillance and strike missions within a radius of 2,778 kilometers. Vice Admiral David Buss, commander of Naval Air Forces, described this development as a ‘watershed event.’

An alarming development in Belize. A construction company in charge of infrastructural development — such as building roadways — destroyed a 2,300 year old Mayan pyramid in order to extract gravel for road fill. The sloping sides of the pyramid were simply bulldozed away, to the dismay of archeologists, including John Morris: “This is the worst that I have seen in my entire 25 years of archeology in Belize”.

And there’s an interesting development in the effort to fight world hunger. A new report from the United Nations says edible insects could play a crucial role in that fight. While already a popular snack in some parts of the world, in many other parts people don’t like the looks of them, never mind the taste. But researchers say that could change. They point out that in a test they conducted, nine out ten people preferred meatballs made with meat and meal-worm to those made entirely of meat. So, insects may not yet be on the menu of your local restaurant, but they could be coming soon. And the UN says that would be a good development.

Dịch sang tiếng Việt:

Sau 13 năm phát triển, loại máy bay tấn công không người lái phóng từ biển trở thành máy bay không người lái đầu tiên trong lịch sử xuất kích từ một tàu sân bay. Chiếc X-47B được phóng đi từ tàu ‘George H. W. Bush’ của Mỹ và có chuyến bay thử hoàn hảo. Máy bay có thể thực hiện hoạt động theo dõi và không kích trong phạm vi bán kính 2778 km. Phó Ðô đốc David Buss, chỉ huy không lực Hải quân Mỹ, mô tả việc phát triển máy bay này là “sự kiện có tính bước ngoặt.”

Một diễn biến đáng lo ngại ở Belize. Một công ty xây dựng phụ trách phát triển cơ sở hạ tầng, như xây dựng đường sá, đã phá hủy một kim tự tháp 2300 năm tuổi của người Maya để trích lấy sỏi lót đường. Những mặt dốc của kim tự tháp hoàn toàn bị ủi sập trước sự ngỡ ngàng của các nhà địa chất học, trong đó có ông John Morris: “Đây là điều tệ hại nhất mà tôi từng chứng kiến trong suốt 25 năm làm khảo cổ ở Belize.”

Một diễn biến thú vị trong nỗ lực chống lại nạn đói. Một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc cho biết những loài côn trùng ăn được có thể đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến xóa đói. Dù là món ăn chơi ở một số nơi trên thế giới, song ở nhiều nơi khác người ta nhìn chúng đã thấy ghê huống hồ là ăn thử. Nhưng các nhà nghiên cứu nói điều đó có thể thay đổi. Họ chỉ ra trong một cuộc thử nghiệm rằng 9 trên 10 người thích ăn thịt viên có trộn sâu hơn là thịt viên làm hoàn toàn bằng thịt. Dù côn trùng có thể chưa xuất hiện trên thực đơn nhà hàng nơi bạn ở, nhưng chúng có thể sẽ sớm có mặt. Và Liên Hiệp Quốc nói đó sẽ là diễn biến tốt.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"