ENGVID SERIES – English Pronunciation

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách ENGVID SERIES – English Pronunciation. Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Bộ DVD học phát âm “ENGVID SERIES – English Pronunciation” sẽ giúp chúng ta tránh các nhầm lẫn trong phát âm. Bộ video + ebook gồm các chủ đề sau:Bộ video + ebook gồm các chủ đề sau:

 1. Advanced English pronunciation with poetry
 2. Basic English Pronunciation – Simple vowel sounds
 3. Confused Words – LIVE & LIVE
 4. English Pronunciation – 4 Common Mistakes
 5. English Pronunciation – A & E (Man vs. Men)
 6. English Pronunciation – ABCDEFG – How to say letters!
 7. English Pronunciation – B & V
 8. English Pronunciation – CAN & CAN’T
 9. English Pronunciation – E & I
 10. English Pronunciation – F & V
 11. English Pronunciation – How to pronounce numbers
 12. English Pronunciation – I & EE
 13. English Pronunciation – J & Y
 14. English Pronunciation – P & B
 15. English Pronunciation – R & L
 16. English Pronunciation – S & SH
 17. English Pronunciation – Th & S
 18. English Pronunciation – Words ending with ION
 19. How to pronounce irregular verbs in English – CAUGHT, BOUGHT, THOUGHT…
 20. How to pronounce P and F in English
 21. How to pronounce regular -ED endings in English
 22. How to pronounce TH, S, F sounds in English
 23. How to pronounce words that end with NG (English Pronunciation)
 24. How to understand native speakers’ questions in English
 25. Learn Pronunciation with Poetry
 26. Pronouncing Nationalities in English
 27. Pronunciation – 3 Mistakes part 1 (‘s’)
 28. Pronunciation – 3 Mistakes part 2 (‘t’ & ‘d’)
 29. Pronunciation – 3 Mistakes part 3 (‘th’)
 30. Pronunciation – Improve your pronunciation of English nouns
 31. Pronunciation – Words starting with B (bird, beard, bear, bare…)
 32. Spelling & Pronunciation – Words with Silent Letters
 33. Talk like a native speaker – GONNA, HAVETA, WANNA

LINK DOWNLOAD: (33 video +ebook)

1. Click link download Part 1

2. Click link download Part 2

3. Click link download Part 3

4. Click link download Part 4

5. Click link download Part 5

6. Click link download ebook

Sách ENGVID SERIES – English Pronunciation được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"