Cambridge Key English Test Extra (ebook+audio)

Sau đây IDT gửi tới bạn cuốn sách Cambridge Key English Test Extra (ebook+audio). Đây là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Bạn có thể tìm thấy link tải sách ở phía cuối bài ( phần chữ màu vàng ).

Cambridge Key English Test Extra (ebook+audio) cung cấp các bài báo xác thực trước đây từ Cambridge ESOL, cộng với vô số tài liệu bổ sung để sử dụng trong lớp học hoặc để tự học.

(Download thêm bộ sách Key english test – KET1-7)

OR

– Cambrige KET Extra Audio
 Cambrige KET Extra Book


Sách Cambridge Key English Test Extra (ebook+audio) được IDT tổng hợp tự do từ các nguồn trên mạng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng là chính, hoàn toàn không có vấn đề thương mại. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tới email: idteduvn@gmail.com. Chúng tôi sẽ gỡ tài liệu này khi bạn yêu cầu. Thanks!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"