ABC bài hát | học bảng chữ cái | học tiếng anh | bài hát giáo dục | ABC Song in Vietnamese

ABC Song giúp trẻ mới biết đi của bạn để học chữ cái bảng chữ cái tiếng Anh một cách âm nhạc.

Visit our website http://www.uspstudios.co/ for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

KIDS FIRST – Kids Videos & Nursery Rhymes | Free App Download: http://m.onelink.me/1e8f6c16

Bob The Train App – Download Now https://goo.gl/6euK1b

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"