Tag: động từ khuyết thiếu

Bài tập Modal verb

Modal verb hay còn được gọi là động từ khiếm khuyết hoặc khuyết thiếu. …