Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Trust (VOA)

Học tiếng Anh: http://www.facebook.com/Words.and.Idioms hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình của VOA Learning English for Vietnamese (http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English – World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Trust.

TRUST vừa là động từ, vừa là danh từ, có nghĩa là ‘tin tưởng, tin cậy’. Ở dạng danh từ TRUST được dùng với giới từ IN để chỉ sự ‘tin tưởng, tin cậy nơi ai/cái gì.’ Ðộng từ TRUST thường được dùng trong cấu trúc trust sb to do sth, nghĩa là ‘tin tưởng ai làm điều gì đó.’ Tính từ trustworthy có nghĩa là ‘đáng tin cậy.’

Phần tiếng Anh:

In a meeting with Chinese leaders, U.S. Vice President Joe Biden says relations between Washingtonand Beijing have to be based on trust. Biden said, ‘Trust is the basis on which real change, constructive change, is made”. The talks have been dominated by China’s decision to declare an air defense zone over territory administered by Japan and South Korea. Beijing’s move has triggered protests from those countries and the United States.

In the U.S. city of Detroit, a judge has ruled that the birthplace of the American automobile industry can file for bankruptcy, allowing city officials to negotiate in court with bondholders, pension funds, unions and others holding Detroit’s massive debt. There is no trust that debts estimated as high as $18 billion dollars could be settled any other way than through bankruptcy protection. With that ruling, the largest city in American history is officially bankrupt. Now thousands of retired city workers are fearful they will be pushed into poverty if Detroit uses the court decision to slash their pension benefits.

Finally, many people say football is like a religion so……in ball we trust. The paraphrase the of famous slogan ‘In God we trust’ is definitely in order after the spectacular unveiling of the official ball for the twenty fourteen World Cup in Rio de Janeiro. The beautiful ball is named Brazuca, Brazilian in Portuguese. It was tested by more than 600 of the world’s top players as well as 30 teams in 10 different countries. The price for this Adidas treasure: $160.

Dịch sang tiếng Việt:

Trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh phải dựa trên sự tin cậy. Ông Biden nói: “Sự tin cậy là cơ sở để thay đổi thực sự, thay đổi mang tính xây dựng được thực hiện.” Cuộc hội đàm đã bị chi phối bởi quyết định của Trung Quốc tuyên bố khu vực phòng không trên lãnh thổ do Nhật Bản và Hàn Quốc quản lý. Động thái này của Bắc Kinh đã gây nên sự phản đối từ các nước trên và Mỹ.

Ở thành phố Detroit của Mỹ, một thẩm phán đã phán quyết rằng nơi khai sinh của ngành công nghiệp ô tô Mỹ có thể nộp đơn xin phá sản, cho phép quan chức thành phố điều đình tại tòa với những người nắm giữ trái phiếu, quỹ hưu trí, công đoàn và những người khác đang giữ khối nợ khổng lồ của Detroit. Không ai tin tưởng rằng khoản nợ ước tính lên đến $18 tỉ đô la có thể được giải quyết cách nào khác hơn là thông qua bảo hộ phá sản. Với quyết định này, Detroit là thành phố lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ chính thức phá sản. Giờ đây hàng ngàn công nhân viên thành phố về hưu lo sợ họ sẽ bị đẩy vào cảnh nghèo túng nếu Detroit dùng quyết định của tòa án để cắt giảm trợ cấp hưu trí của họ.

Nhiều người nói bóng đá giống như một tôn giáo và do đó ‘chúng ta tin tưởng nơi trái bóng’. Câu nói nhại theo khẩu hiệu nổi tiếng “In God We Trust” (Chúng ta tin tưởng nơi Chúa) xuất hiện sau buổi ra mắt ngoạn mục trái bóng chính thức của Vòng chung kết World Cup 2014 tại Rio de Janeiro. Trái bóng đẹp này được đặt tên là Brazuca, nghĩa là người Brazil trong tiếng Bồ Đào Nha. Nó đã được hơn 600 cầu thủ hàng đầu thế giới cũng như 30 đội ở 10 quốc gia khác nhau thử nghiệm. Giá của trái bóng Adidas này là 160 đô la.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"